SCHOOLREGLEMENT

Het schoolreglement van onze scholengemeenschap Katholiek Basisonderwijs Lokeren en Moerbeke-Waas lees je hier.

Een kind is pas ingeschreven in een school als de ouder(s) instem(t)(men) met het pedagogisch project en het schoolreglement. Bij elke wijziging van het schoolreglement vraagt de school terug het akkoord van de ouder(s). Indien u akkoord bent met de wijzigingen, hoeft u niets te doen en blijft de inschrijving van uw kind gelden. Indien u niet akkoord bent met de wijzigingen, dan brengt u de directie hiervan schriftelijk op de hoogte. De inschrijving van uw kind eindigt dan op 31 augustus van het lopende schooljaar. Met vragen en opmerkingen kunt u uiteraard steeds terecht op onze school.

Onze school beschikt ook over een bijlage bij het schoolreglement. Deze bijlage wordt elk schooljaar aangepast en geeft schooleigen afspraken weer. De bijlage voor het schooljaar 2020-2021 kan je hier raadplegen.

Wil je meer weten over onderwijsregelgeving? Je kan hier de brochure van onderwijswetgeving terugvinden.