schooluren

De school- en klasuren

's Ochtends: De schoolpoort opent om 8u10 - het eerste belteken is om 8u25 - om 8u30 beginnen de lessen. De voormiddag eindigt om 12u05 - de deuren gaan open om 12u10.

's Namiddags: De schoolpoort opent om 13u20 - het belt om 13u30 - om 13u35 beginnen de lessen. De lessen eindigen om 15u30. De poort gaat open om 15u35.

Mogen we er op aandringen dat je kleuter OP TIJD aanwezig is? Wie te laat komt belt aan en meldt zich eerst bij de directie of op het secretariaat.


Speeltijden

Eerste speeltijd (5 klassen) : ‘s ochtends: 9u45 - 10u, ‘s namiddags: 14u25 - 14u40

Tweede speeltijd (5 klassen) ‘s ochtends: 10u10 - 10u25, ‘s namiddags: 14u25 - 14u40