voor-en naschoolse opvang

De voor- en naschoolse kinderopvang op onze school wordt verzorgd door de dienst "Buitenschoolse opvang" van Patjoepelke. Deze opvang gebeurt in de lokalen bij ons op school (kleuterhal en kleuterrefter) waardoor de kinderen zich voor- en naschools niet meer extra moeten verplaatsen. Ze kennen ook de gebouwen.

Er is voorschoolse opvang op schooldagen van 7u tot 8u10 en van 16u tot 18u30 (op woensdag tot ongeveer 13u, nadien worden de kleuters met de bus naar de Hoogstraat gebracht waar ze terecht kunnen tot 18u30).


Let op: voor de voor- en naschoolse opvang dient u uw kleuter vooraf in te schrijven in de lokalen van Patjoepelke (Hoogstraat 51 te Lokeren)