scholengemeenschap en schoolbestuur

Onze school behoort tot de scholengemeenschap Katholiek Basisonderwijs Lokeren & Moerbeke-Waas met mevrouw Miet Depuydt als coördinerend directeur. De scholengemeenschap heeft 12 scholen onder haar vleugels: 10 scholen uit het gewoon basisonderwijs en 2 scholen uit het buitengewoon basisonderwijs. Er worden afspraken gemaakt over zaken die alle scholen aanbelangen, met respect voor de eigenheid van elke school én waarbij het belang van het kind steeds centraal staat.

Wil je graag meer weten? Ga dan zeker een kijkje nemen op de website van de scholengemeenschap.


Ons schoolbestuur vzw Katholiek Basisonderwijs Lokeren & Moerbeke-Waas is de eigenlijke organisator en de eindverantwoordelijke voor het schoolgebeuren. Het bepaalt het beleid en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs en wordt hierin ondersteund door eigen begeleidingsdiensten.

Voorzitter: Mevr. Andrea Jacobs

Overige leden: Mevr. Keltoum Ouchchen, Dhr. Jeroen Casneuf, Dhr. Walter Van Vlierberghe