FER EL CURS DE PREMONITORS EN UNA ESCOLA OFICIAL ÉS LA GARANTIA

Fer el curs de premonitors en una escola oficial d'educació en el lleure i obtenir un diploma emès per una escola homologada és garantia de prestigi i de qualitat pedagògica

Històricament han estat  les escoles oficials d'educació en el lleure  les que imparteixen els cursos de premonitors. Cal saber que aquests cursos no estan reglats per la Generalitat de Catalunya, però són títols propis autoritzats per la DGJ que emetem les escoles oficials d'educació en el lleure reconegudes per la Generalitat de Catalunya  

Aquests cursos, al no estar regulats, en aquests moments a part de les escoles oficials d'educació en el lleure, moltes altres entitats també organitzen cursos de premonitors i tothom els imparteix amb característiques molt diferents i no sempre amb les garanties acadèmiques que podem oferir les escoles oficials d'educació en el lleure.

Fer el curs de premonitors en una escola oficial d'educació en el lleure i obtenir un diploma emès per una escola homologada és garantia de prestigi i de qualitat pedagògica

Aquestes escoles, a més dels cursos d'especialització i de formació permanent, imparteixen els cursos de monitor/a i de director/a que estan regulats per la Direcció General de Joventut

Les escoles d'educadors/es en el lleure ofereixen formació reglada i complementària als monitors i caps de les entitats d'educació en el lleure. 

La Direcció General de Joventut estableix la normativa que han de complir necessàriament aquestes escoles i és l'organisme del Govern que expedeix el reconeixement oficial que els permet exercir. 

Aquestes escoles, a més dels cursos d'especialització i de formació permanent, imparteixen els cursos de monitor/a i de director/a que estan regulats per la Direcció General de Joventut que és qui expedeix el carnet de monitor/a i el carnet de director/a. 

L'Escola l'Empordà portem més de 25 anys formant premonitors i hem estat líders del sector des del primer moment. És un orgull compartir l'experiència que hem anat adquirint durant tots aquests anys. 

L'Escola l'Empordà portem més de 25 anys formant premonitors i hem estat líders del sector des del primer moment. És un orgull compartir l'experiència que hem anat adquirint durant tots aquests anys. Som l'original, som premonitors.cat

Tenim com missió primordial la formació de persones amb un alt nivell de competència professional i amb una total consciència de la nostra responsabilitat social. Per això, impulsem la docència buscant l'excel·lència acadèmica.

Fa anys que l’Escola l’Empordà hem optat per un aprenentatge basat en projectes (ABP) basat en una metodologia on l’alumne/a és el veritable centre de l'aprenentatge tenint en compte les habilitats i actituds del tot l'alumnat. Fa anys que l’Escola l’Empordà hem optat per la Qualitat Pedagògica. 

En els seus inicis l'Escola va començar organitzant cursos de premonitors instaurant els nivells PREbàsic, PRE1, PRE2 i PRESuperior

El 1998 es va fundar L’Escola l’Empordà amb un projecte de Rubèn Fornós i Jordi Iglesias, que va ser autoritzada el 5 de novembre de l’any 1998 per la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya com escola oficial d'educació en el lleure, reconeguda amb el núm. 32 (Resolució 5/11/98). Inscrita al cens general de la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 1858.

En els seus inicis l'Escola va començar organitzant cursos de premonitors instaurant els nivells PRE1, PRE2 i PRESuperior. Primer es van dir cursos d'iniciació a les activitats de lleure però de mica en mica es va anar consolidant el nom de cursos de premonitors

L'Escola l'Empordà som una entitat de formació i acció social sense ànim de lucre que fonamenta el seu ensenyament i la seva formació en uns valors de tipus general basats en la Declaració Universal dels Drets Humans de l'ONU, al servei d’una formació excel·lent i fomenta els valors de l’associacionisme, el voluntariat, la democràcia, el civisme, la llengua catalana, la solidaritat, el respecte i la protecció del medi ambient, la convivència, l’altruisme, les actituds i els hàbits saludables, el consum responsable i la seguretat i responsabilitat en les activitats d'educació en el lleure.

Aquests títols són títols propis amb el valor que els atorga una escola oficial d’educadors i educadores en el lleure. L'Escola l'Empordà és una escola d'educació en el lleure que compte amb el reconeixement oficial de la Generalitat de Catalunya

L'alumnat que supera el curs obté el certificat d’assistència i aprofitament al Curs d'Iniciació a les activitats d'educació en el lleure d'acord amb el nivell que ha cursat, emès per l’Escola l’Empordà, aquest certificat acredita haver participat amb aprofitament a un curs en el nivell corresponent de formació bàsica en temes d’educació en el lleure.

PREbàsic: el diploma que acredita la realització del Curs bàsic de Premonitora i Premonitor d'Activitats de Lleure Educatiu i la capacita per a tasques auxiliar de premonitoratge en activitats de lleure educatiu i sempre com a participant de les mateixes i com a voluntària.

PRE1: el diploma que l'acredita com a Premonitora i Premonitor d'Activitats de Lleure Educatiu i la capacita per a tasques de premonitoratge en activitats de lleure educatiu i sempre com a participant de les mateixes i com a voluntària.

PRE2: el diploma que l'acredita com a Ajudant de monitora i monitor de Lleure Educatiu i la capacita per fer tasques d'ajudant en activitats de lleure educatiu com a personal auxiliar i com a voluntària o remunerada si és el cas.

PREsuperior: el diploma que acredita la realització d'un curs d’Especialització per a ajudants de monitora i monitor de nivell superior i la capacita per fer tasques d'ajudant en activitats de lleure educatiu com a personal auxiliar i com a voluntària o remunerada si és el cas.

 (Més info)