El Diploma de monitor/a especialitzat, és un títol propi emès per una ESCOLA OFICIAL d’educadors i educadores d’activitats de lleure reconeguda per la Generalitat de Catalunya. (Títol propi de l’Escola l’Empordà) corresponent a XX hores de formació bàsica en temes d’educació especial. Aquest títol acredita l'aprofitament i la realització satisfactòria del curs , el que demostra que l'alumnat que aprovi el curs tindrà nous coneixements i habilitats que el permetran millorar en la pràctica de seva professió, o accedir a un​ nou​​ o millor lloc de treball​.