MONITOR/A DE MENJADORS ESCOLARS

El Curs de Menjador Escolar és una especialització que venim impartint d'ençà l'any 1997, amb titulació pròpia, (escola oficial): diploma i carnet.

Aquesta formació està reconeguda per moltes empreses i consells comarcals que contracten monitores de menjador escolar i molt del nostre alumnat ha trobat feina tant en escoles públiques, concertades com en privades, així com en menjadors de casals i colònies.

L'any 2021 la ràtio de monitoratge/alumnat, degut a la pandèmia va pujar i això ha provocat una major demanda de personal. (Llegeix per saber-ne més)

Titulació necessària per poder treballar:

Les persones titulades com Monitor/a d'activitats d'educació en el lleure infantils i juvenils que a més tenen aquesta especialització són les qui tenen més probabilitats de tenir un lloc de treball. Tot hi això hi ha consells comarcals que donen preferència a aquelles persones que tenen el Curs de Menjador Escolar per damunt d'altres titulacions. Categories professionals

VETLLADOR/A ESCOLAR. MONITOR/A D'INFANTS AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS

El Curs de Vetlladores és una especialització que venim impartint d'ençà l'any 2014, amb titulació pròpia, (escola oficial): diploma i carnet.

Aquesta formació sorgeix de la necessitat de formar les vetlladores que ja exercien com a tals i on la majoria no tenien cap mena de formació específica.

Actualment aquest curs està reconegut per les empreses del sector que contracten vetlladores i pel propi Departament d'Ensenyament i acredita la capacitació per fer aquesta funció tant en escoles i instituts públics, concertats com privats, com també en activitats d'educació en el lleure com ara casals i colònies.

Titulació necessària per poder treballar:

Les empreses del sector que contracten vetlladores habitualment demanen aquesta formació per poder acreditar una formació específica a les vetlladores que contracten.

El Departament d'Educació també reconeix aquesta titulació en la contractació dels Auxiliars d'educació especial (D1) – AEE

Si vols saber-ne més de les categories professionals d'auxiliars d'educació especial cliqueu en aquest enllaç

MONITOR/A DE TRANSPORT ESCOLAR

El Curs de Transport Escolar és una especialització que venim impartint d'ençà l'any 2002, amb titulació pròpia, (escola oficial): diploma i carnet.

Aquesta formació està reconeguda per moltes empreses de transport i consells comarcals que contracten els monitors i les monitores de transport escolar. La majoria del nostre alumnat ha trobat feina tant a través dels consells comarcals com les pròpies empreses de transport. L'Associació de Transportistes de Girona (ASETRANS) ha confiat en la nostra escola per formar els treballadors de les empreses del sector.

Titulació necessària per poder treballar:

Les empreses que gestionen el transport escolar i la majoria de consells comarcals exigeixen aquesta formació per poder treballar. Degut a que aquestes empreses quan liciten la gestió de les rutes de transport escolar fan constar aquesta formació específica del seu personal per tal d'obtenir més puntuació en el concurs públic.

Anar a demanar feina amb aquesta titulació facilita a les empreses aquesta acreditació de formació.

MONITOR/A DE REFORÇ ESCOLAR I ESTUDI ASSISTIT

El Curs de Reforç Escolar és una especialització que la nostra escola ve impartint d'ençà l'any 2014, amb titulació pròpia, (escola oficial): diploma i carnet.

Es tracta d'un curs que dóna una visió integral de la tasca que ha de portar a terme una monitora de reforç escolar i estudi assistit, ideal per a aquelles persones que s'hi volen dedicar o aquelles altres que dedicant-s'hi volen adquirir aquesta capacitació.

Titulació recomanada per poder treballar:

Aquest curs et proporciona eines, que cal complementar amb les específiques de les matèries escolars, pots dedicar-te professionalment tant des de l'àmbit personal com en activitats extraescolars d'una escola o també a través d'una empresa de serveis de lleure, acadèmia o altres àmbits que donen el servei d'estudi assistit com una biblioteca pública, un ajuntament, una associació de veïns, una parròquia... tant si et vols dedicar en una activitat remunerada com des del voluntariat.

Som una escola oficial reconeguda per la Generalitat de Catalunya

Les escoles oficials d'educadors/es en el lleure ofereixen formació reglada i complementària als monitors i caps de les entitats d'educació en el lleure.

La Direcció General de Joventut estableix la normativa que han de complir necessàriament aquestes escoles i és l'organisme del Govern que expedeix el reconeixement oficial que els permet exercir.

Aquestes escoles, a més dels cursos d'especialització i de formació permanent, imparteixen els cursos de monitor/a i de director/a que estan regulats per la Direcció General de Joventut que és qui expedeix el carnet de monitor/a i el carnet de director/a.