EL Model integral del lleure educatiu

EL MODEL INTEGRAL DEL LLEURE EDUCATIU

Si hagués de resumir quin és l'objectiu principal de tota activitat de lleure (parlo del lleure educatiu) diria que en el fons és que els participants s'ho passin bé.

Ara bé, passar-s'ho bé, al meu entendre, implica moltes coses.

Aquestes condicions necessàries perquè els infants i els joves s'ho passin bé formen un model integral de tal manera que cada condició està en funció de les demés.

Per això, es fa necessari que en el lleure educatiu hi hagi professionals que per un cantó tinguin clar aquest model i per l'altre hagin adquirit les competències adequades per portar-lo a terme.

Rubèn Fornós i Casares

Fundador de l'Escola l'Empordà el 1998 
EL MODEL INTEGRAL DEL LLEURE EDUCATIU va ser publicat per primer cop el 25/10/2005

Com bé s'ha indicat, l'objectiu principal de la pràctica del lleure educatiu és que els participants s'ho passin bé. Això implica una sèrie de condicions necessàries perquè aquest objectiu es pugui assolir amb èxit. Una d'aquestes condicions és que els participants estiguin ben atesos, cosa que implica que se'ls hagi de tenir en compte de manera integral, contemplar totes les seves dimensions i les seves necessitats. El lleure educatiu no es limita a l'entreteniment, sinó que també té una funció pedagògica, ja que pot contribuir a millorar l'autoestima, les habilitats socials i la resolució de conflictes dels participants.

Per això, és important que els professionals del lleure educatiu tinguin una formació adequada, que els permeti desenvolupar les seves competències en el disseny i execució d'activitats adaptades a les necessitats dels participants. Això implica tenir una sòlida formació pedagògica i una capacitat per a la planificació, la coordinació i la gestió de les activitats.

Un altre element important del model integral del lleure educatiu és la contextualització de les activitats. Això significa que s'ha de tenir en compte el desenvolupament dels participants, les seves característiques i el context sociocultural en què es desenvolupen les activitats. Així, les activitats han de ser adequades a l'edat, les habilitats i les motivacions dels participants, i han de ser enriquidores per a la seva formació integral.

El model integral també inclou la importància del respecte als drets humans, que són un referent universal independent d'ideologies i moviments educatius concrets. Els professionals del lleure educatiu han de promoure la igualtat, la diversitat i la no discriminació en totes les activitats que desenvolupen.

Finalment, el model integral del lleure educatiu també destaca la importància de la seguretat en totes les activitats. Això implica actuar sempre amb responsabilitat, identificant i minimitzant els possibles riscos, i vetllant pel benestar dels participants.

En resum, el model integral del lleure educatiu és un model que integra tots els aspectes clau per a la pràctica del lleure educatiu de manera efectiva. El lleure educatiu té una funció pedagògica i pot contribuir al desenvolupament integral de les persones.