Què ens defineix?

Benvinguts!

Benvinguts a l'Escola l'Empordà, una escola d'educació en el lleure que forma monitors i monitores d'activitats d'educació en el lleure. L'àmbit d'actuació de a nostra escola és en un entorn natural privilegiat a l'Empordà, on oferim una formació completa per a aquelles persones interessades en treballar en el món de l'educació en el lleure.

A l'Escola l'Empordà, ens centrem en la formació de monitors i monitores perquè puguin guiar i acompanyar els infants i joves en el seu temps lliure, fomentant la seva creativitat, la seva imaginació i el seu desenvolupament personal. La nostra metodologia està basada en la participació activa dels alumnes, amb classes teòriques i pràctiques, on podran experimentar i aplicar els seus coneixements.

Els nostres professors són professionals del món de l'educació en el lleure, amb una llarga trajectòria i una gran experiència en la formació de monitors i monitores. A més, a l'Escola l'Empordà disposem d'unes instal·lacions modernes i equipades per garantir una formació de qualitat i una experiència única.

Si vols formar-te com a monitor o monitora d'activitats d'educació en el lleure, l'Escola l'Empordà és la teva millor opció. Contacta amb nosaltres per obtenir més informació sobre els nostres cursos i la nostra metodologia. Estarem encantats de respondre totes les teves preguntes i ajudar-te a aconseguir els teus objectius professionals.

Aquests s'on els trets principals que ens defineixen:

Innovació i creativitat

A l'Escola l'Empordà, creiem que la creativitat i la innovació són clau per a l'èxit en el món de l'educació en el lleure. És per això que prioritzen i fomentem aquestes habilitats en la nostra formació de monitors i monitores d'activitats d'educació en el lleure.

La creativitat és una eina fonamental per a la planificació i desenvolupament d'activitats innovadores i atractives per als infants i joves, que fomentin la seva imaginació i creativitat. Per això, en la nostra escola, potenciem la creativitat dels alumnes mitjançant diferents tècniques i estratègies que els ajudin a desenvolupar la seva imaginació i a plasmar les seves idees de manera efectiva.

A més, fomentem la innovació en el món de l'educació en el lleure, buscant noves tendències i metodologies que puguin millorar la qualitat de les activitats d'educació en el lleure. Això ens permet oferir als nostres alumnes una formació actualitzada i adaptada a les necessitats dels infants i joves d'avui en dia.

En l'actualitat, el món de l'educació està evolucionant ràpidament, i les noves tecnologies i les diferents necessitats dels infants i joves requereixen de solucions cada vegada més creatives i innovadores. Això significa que els monitors i les monitores d'activitats d'educació en el lleure han de ser capaços d'adaptar-se a aquests canvis, i de ser creatius i innovadors per poder oferir les millors activitats als infants i joves.

Per aquest motiu, a l'Escola l'Empordà, ens centrem en la formació de monitors i monitores que siguin capaços de desenvolupar activitats creatives i innovadores, que aconsegueixin captar l'atenció dels infants i joves, i que els permetin aprendre i gaudir al mateix temps.

Així doncs, durant el nostre programa de formació, els alumnes aprenen tècniques per a la planificació i desenvolupament d'activitats creatives i innovadores, que els permetin adaptar-se als diferents grups d'edat i necessitats dels infants i joves.

A més, també els animem a experimentar i a provar noves idees, sempre tenint en compte la seguretat i el benestar dels infants i joves. Això els ajuda a desenvolupar la seva creativitat i innovació, i a ser capaços de dissenyar activitats que siguin útils, divertides i educatives al mateix temps.

En definitiva, a l'Escola l'Empordà, creiem que la creativitat i la innovació són clau per a l'èxit en el món de l'educació en el lleure. Per això, la nostra formació de monitors i monitores es centra en el desenvolupament d'aquestes habilitats, per a que els nostres alumnes puguin convertir-se en professionals capaços de fer front als reptes del futur i oferir les millors activitats als infants i joves.

Classes vivencials

Les classes vivencials són una part important de la metodologia que s'utilitza a l'Escola l'Empordà per a la formació de monitors i monitores d'activitats d'educació en el lleure. Aquest tipus de classe està dissenyat perquè els alumnes puguin experimentar i aplicar els coneixements teòrics en un entorn pràctic i real.

Durant les classes vivencials, els alumnes participen activament en dinàmiques i activitats pràctiques que els permeten desenvolupar les seves habilitats i competències com a monitors i monitores. A través d'aquesta metodologia, els alumnes poden posar en pràctica les tècniques i estratègies apreses durant les classes teòriques, experimentar amb diferents situacions i desenvolupar la seva creativitat i imaginació.

Les classes vivencials són un espai de treball en equip, on els alumnes col·laboren entre ells i amb els professors per aconseguir els objectius de cada activitat. Aquest tipus de classe promou la comunicació, la cooperació i la resolució de problemes en grup, competències clau per a la feina de monitor o monitora.

En definitiva, les classes vivencials són una oportunitat per aprendre a través de l'experiència, posar en pràctica els coneixements teòrics i desenvolupar les habilitats i competències necessàries per treballar com a monitor o monitora d'activitats d'educació en el lleure.

El nostre professorat

A l'Escola l'Empordà, el nostre professorat està format per professionals del món de l'educació en el lleure amb una àmplia experiència en la formació de monitors i monitores. Tots els nostres professors són persones amb una gran passió per la seva feina, i això es veu reflectit en la seva dedicació i compromís amb els alumnes.

Els nostres professors no només transmeten els coneixements teòrics i pràctics necessaris per ser un bon monitor o monitora, sinó que també comparteixen la seva experiència personal en el món de l'educació en el lleure, oferint als alumnes una visió completa i realista de la professió.

A més, el nostre professorat està en constant actualització, participant en formacions i cursos per estar al dia de les noves tendències i metodologies en el món de l'educació en el lleure. Això ens permet oferir als nostres alumnes una formació actualitzada i de qualitat.

En resum, el nostre professorat està format per professionals del món de l'educació en el lleure, compromesos i apassionats per la seva feina, amb una àmplia experiència en la formació de monitors i monitores, i en constant actualització per oferir als nostres alumnes la millor formació possible.

Aprenentatge basat en projectes (ABP)

Fa anys que l'Escola l'Empordà ha optat per un aprenentatge basat en projectes (ABP), una metodologia innovadora que posa l'alumne/a en el centre de l'aprenentatge i que té en compte les seves habilitats i actituds. Aquesta metodologia és una aposta segura per a la formació de monitors i monitores d'activitats d'educació en el lleure, ja que els permet desenvolupar les seves habilitats i competències de manera eficaç i pràctica.

En l'ABP, l'alumne/a té un paper actiu en el procés d'aprenentatge, ja que ha de ser capaç de plantejar, desenvolupar i presentar el seu projecte. Això implica que ha de ser creatiu, autònom i crític, i que ha de ser capaç de treballar en equip i comunicar-se de manera efectiva.

A l'Escola l'Empordà, estem convençuts que l'aprenentatge basat en projectes és una metodologia que fomenta la innovació, la creativitat i el pensament crític dels alumnes, i que a més els prepara per afrontar amb èxit els reptes del futur.

Per aquest motiu, a l'Escola l'Empordà, apostem per la Qualitat Pedagògica, una metodologia que té en compte les necessitats de tots els alumnes i que busca la millora contínua de la formació. Això implica que ens centrem en la qualitat dels continguts, la metodologia i l'avaluació, amb l'objectiu de garantir una formació de qualitat per als nostres alumnes.

A més, la Qualitat Pedagògica també implica una atenció personalitzada als alumnes, fomentant la seva autoestima i el seu autoconeixement, per a que puguin desenvolupar les seves habilitats i competències de manera efectiva.

En definitiva, a l'Escola l'Empordà, apostem per l'aprenentatge basat en projectes i per la Qualitat Pedagògica com a eixos centrals de la nostra metodologia. Això ens permet oferir als nostres alumnes una formació pràctica, efectiva i de qualitat, que els prepara per afrontar els reptes del futur i ser professionals excel·lents en el món de l'educació en el lleure.

El model integral del lleure educatiu de Rubén Fornòs

L'objectiu principal de qualsevol activitat de lleure educatiu és que els participants s'ho passin bé. Però això implica moltes coses, i a l'Escola l'Empordà estem convençuts que perquè els infants i joves gaudeixin plenament de les activitats de lleure educatiu, és necessari que es compleixin una sèrie de condicions.

En primer lloc, és imprescindible que els participants estiguin ben atesos. Això significa tenir en compte les seves necessitats com a persones, des d'un punt de vista integral, contemplant totes les seves dimensions, des de la fisiològica fins a l'afectiva. A l'Escola l'Empordà, donem molta importància a la formació dels nostres monitors i monitores en aquesta àrea, perquè siguin capaços de proporcionar una atenció de qualitat als participants.

En segon lloc, és important que les activitats estiguin adequades als participants, tenint en compte el seu desenvolupament i la seva contextura. Això significa que les activitats han de ser divertides i interessants, però també segures i adaptades a les necessitats dels participants. Això també implica que els monitors i les monitores hagin adquirit les competències adequades per portar a terme aquestes activitats.

En tercer lloc, és essencial que els participants siguin tractats com a persones i que els seus drets humans siguin respectats en tot moment. Això implica que els monitors i les monitores han de ser sensibles a les necessitats i els desitjos dels participants, i han de ser capaços de comunicar-se de manera efectiva amb ells.

En quart lloc, és important que hi hagi una qualitat pedagògica en les activitats. Això significa que les activitats han de ser adequades als objectius i que s'hi hagi aplicat un exercici constant de revisió per assegurar-se que compleixen amb les expectatives.

Finalment, és important que les activitats siguin divertides i interessants, i que els participants no s'avorreixin. Això implica que els monitors i les monitores han de tenir en compte els interessos i motivacions dels participants, i han de ser capaços de crear activitats atractives i entretingudes.

En resum, el Model Integral del Lleure Educatiu és un model que contempla totes aquestes condicions necessàries perquè els infants i joves puguin gaudir plenament de les activitats de lleure educatiu. A l'Escola l'Empordà, apostem per aquest model, i treballem per formar professionals qualificats i compromesos en la seva aplicació.

Qui és Rubén Fornòs?

Rubén Fornòs és un dels fundadors de l'Escola l'Empordà, una escola d'educació en el lleure que forma monitors i monitores d'activitats d'educació en el lleure. Va fundar l'escola el 1998 amb l'objectiu de crear una formació de qualitat per als professionals del lleure educatiu, que els permetés desenvolupar les seves habilitats i competències i oferir les millors activitats als infants i joves. Rubén Fornòs és una figura reconeguda en el món de l'educació en el lleure i ha contribuït a la formació de molts professionals en aquest àmbit.

El sistema de gestió preventiva del risc proposat per Jordi Iglesias

El sistema de gestió preventiva del risc proposat per Jordi Iglesias per a les activitats d'educació en l'oci infantil i juvenil és una eina important per garantir la seguretat en aquest tipus d'activitats. El sistema proposa analitzar sis factors que inclouen tots els aspectes que poden indicar que una activitat és segura, i així assegurar que els participants puguin gaudir de l'activitat de manera segura i sense riscos per a la salut.

El primer factor que es proposa analitzar és els aspectes legals de l'activitat. Això inclou complir amb les regulacions i normes legals relacionades amb l'activitat, com permisos, llicències i assegurances necessàries, així com complir amb les regulacions de seguretat i salut en el treball.

El segon factor que es proposa analitzar és l'equip tècnic. Això inclou la capacitació i supervisió del personal encarregat de l'activitat, així com el manteniment i verificació de les instal·lacions i equips utilitzats en l'activitat.

El tercer factor que es proposa analitzar són els participants. Això inclou l'avaluació de la salut i les capacitats físiques dels participants abans de començar l'activitat, així com adaptar l'activitat a les seves necessitats i habilitats.

El quart factor que es proposa analitzar és el medi i l'entorn. Això inclou l'avaluació de riscos ambientals com les condicions climàtiques, el terreny, la topografia, la flora i la fauna, i prendre mesures per minimitzar aquests riscos.

El cinquè factor que es proposa analitzar són els mitjans tècnics. Això inclou l'ús d'equips i dispositius de seguretat, com cascos, arnesos, etc., i garantir que estiguin en bones condicions i siguin adequats per a l'activitat.

Finalment, el sisè factor que es proposa analitzar és la idoneïtat de l'activitat. Això inclou assegurar que l'activitat és adequada per a l'edat i el nivell de preparació dels participants, per evitar lesions i garantir que puguin gaudir de l'activitat al màxim.

A l'Escola l'Empordà, donem molta importància a la seguretat en les activitats d'educació en l'oci infantil i juvenil. Per això, seguim els consells de professionals reconeguts com Jordi Iglesias i implementem un sistema de gestió preventiva del risc que garanteixi la seguretat dels participants en totes les activitats que oferim. Això ens permet oferir una experiència de lleure educatiu de qualitat, segura i satisfactòria per a tots els participants.

Qui és Jordi Iglesias

Jordi Iglesias Mateo és un reconegut expert del món de l'educació en el lleure, amb una llarga trajectòria en el sector. Va fundar l'Escola l'Empordà juntament amb Rubèn Fornós i Casares, i actualment és el director d'aquesta escola d'educació en el lleure. Jordi Iglesias s'ha especialitzat en gestió, administració i marc legal de les activitats d'educació en el lleure, i ha desenvolupat el Sistema de gestió preventiva del risc en les activitats d'educació en el lleure, una eina important per garantir la seguretat en aquest tipus d'activitats.

Jordi Iglesias és també un reconegut divulgador de les noves tendències en el món de l'educació en el lleure, com la innovació i la creativitat. A més a més, és autor de més de 10 llibres del món de l'educació en el lleure, com ara "Gestió, administració i marc legal de les activitats d'educació en el lleure" (2023 sisena edició) i "El Monitor i la monitora de transport escolar". Així mateix, Jordi Iglesias és educador social col·legiat i es va formar a la Universitat de Barcelona en Comunicació i Relacions Públiques, la qual cosa li ha permès tenir una visió global i integral de l'educació en el lleure amb una clara voluntat de divulgació.