CURSOS CONVOCATS

OFERTA FORMATIVA DE L'ESCOLA L'EMPORDÀ

Curs de monitor/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil

Curs de monitor/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil

Curs de monitor/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil

Curs de monitor/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil

Curs de monitor/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil

Curs de monitor/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil

Curs de monitor/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil

Curs de monitor/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil

CURS DE PRIMERS AUXÍLIS

Curs de monitor/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil