PROJECTES SOLIDARIS DE L'ESCOLA L'EMPORDÀ

Ajuda’ls a poder fer el curs

"Ajuda’ls a poder fer el curs" engloba tots aquells projectes de l'Escola l'Empordà AEGLE que tenen per objectiu reduir les desigualtats socials i garantir que molts joves en risc d’exclusió social puguin fer un dels nostres cursos de manera gratuïta

Gràcies al suport de particulars, entitats i empreses ho podem fer possible

"Ajuda’ls a poder fer el curs" engloba tots aquells projectes de l'Escola l'Empordà AEGLE que tenen per objectiu reduir les desigualtats socials i garantir que molts joves en risc d’exclusió social puguin fer un dels nostres cursos de manera gratuïta

Gràcies al suport de particulars, entitats i empreses ho podem fer possible

Projecte Suma-t'hi

Es tracta d’un programa educatiu per a fomentar el voluntariat i l’associacionisme juvenil combinant un curs d’iniciació en el lleure amb activitats diverses per al jovent. És una proposta específica que en un primer terme pretén iniciar adolescents en l’educació en el lleure, l’associacionisme i el voluntariat i intenta que aquests s’integrin en el teixit associatiu de les seves respectives poblacions i facin tasques de voluntariat

Definició

Es tracta d’un programa educatiu per a fomentar el voluntariat i l’associacionisme juvenil combinant un curs d’iniciació en el lleure amb activitats diverses per al jovent. El projecte Suma-t’hi, és una proposta específica que en un primer terme pretén iniciar adolescents en l’educació en el lleure, l’associacionisme i el voluntariat i intenta que aquests s’integrin en el teixit associatiu de les seves respectives poblacions i facin tasques de voluntariat. Per això els cursos de premonitors de l'Escola l'Empordà estan inclosos dins del programa Suma-t'hi.

El Programa Suma-t'hi és un projecte de l'Escola l'Empordà-AEGLE (Associació Educació i Gestió en el Lleure a l'Empordà), programa a mig i llarg termini per ajudar des del món de l'educació en el lleure a revifar l'associacionisme i el voluntariat, sobretot a la zona de la Costa Brava i en altres zona que també s'ha perdut molt o no ha existit. Que donades les característiques de l’associacionisme i el voluntariat en aquestes zones, que ja de per si ha estat deficitari (comparant-lo amb zones de l’interior), i amb una baixa important d’entitats de voluntariat en els darrers anys, aquest projecte pot ser una de les intervencions d’urgència que poden ajudar a pal·liar aquest dèficit.

Aquests cursos, però, a més d'abastar els objectius específics d'iniciació en el lleure educatiu, els responsables de l'Escola l'Empordà es van adonar que abastaven altres objectius el suficientment importants com perquè no els hi passessin desapercebuts com ara la unió i la integració que es produïa entre els alumnes. Això va fer plantejar als responsables d'aquest programa la possibilitat de convocar cursos extensius, és a dir, traslladar els cursos intensius de tres dies a cursos extensius que duressin tot un mes i amb la finalitat d'aconseguir un equip de joves que al llarg de l'any s'animessin a portar a terme tasques de voluntariat i de dinamització a la seva població o barri.

Objectius

Els objectius generals del projecte Suma-t’hi són els de:

  • Promoure la participació dels adolescents en el teixit social, el voluntariat i l’associacionisme

  • Afavorir la incorporació dels joves com a responsables i educadors de les entitats i moviments d’educació en el lleure

Tots aquests objectius s'aconsegueixen a mig i llarg termini, en el sentit que l'objectiu final del Programa Suma-t'hi és aconseguir monitors de lleure amb experiència d'accions de voluntariat i participació ciutadana i que estiguin veritablement motivats per portar a terme una tasca educativa social en el temps lliure.

Metodologia del projecte

Aquests objectius es pretenen aconseguir amb l’organització de Campus de Joves, combinat de curs d’iniciació en el lleure i d’activitats juvenils. Aquest programa promou explícitament els següents valors:

-La interculturalitat, com a forma activa de convivència entre cultures

-La igualtat de gènere

-La salut

-L’associacionisme i el voluntariat

-El treball d’equip

-La llibertat de la persona i el sentit crític

Aquest projecte es treballa també conjuntament amb els tècnics de Joventut dels ajuntaments de les poblacions on es programen el cursos i dels consells comarcals, amb la intenció de donar l’oportunitat als joves al llarg de l’hivern de participar com voluntaris en diverses accions del municipi, d'oferir la possibilitat de continuar trobant-se en accions puntuals, d'intentar que formin part del teixit associatiu i promoure reunions interlocals entre ells.

Algunes accions del projecte

Primer Campus Jove intercultural portat a terme per l'Escola l'Empordà 2004

De forma experimental, l'Escola l'Empordà amb l'organització conjunta dels departaments d'Immigració i Joventut del Consell Comarcal de l'Alt Empordà va portar a terme el primer campus intecultural a la Marca de l'Ham de Figueres, dins del projecte Suma-t'hi, amb l'objectiu d'aconseguir dinamitzadors juvenils per a aquest barri des de la vessant del lleure educatiu. A la fotografia alumnes del Campus Jove de la Marca de l'Ham amb la professora Cristina Molinas

Roses 2004

El gener del 2004 el tècnic de Joventut de Roses, Edgar Tarrés i el dinamitzador juvenil, Jordi Abadal van demanar a l'Escola lEmpordà d'organitzar un curs de premonitors per tal de preparar joves que participessin activament de les activitats de l'espai jove municipal el CAR. Tres anys després el 2007, Jordi Abadal presentava un informe a l'escola on hi feia constar que de forma habitual una desena d'alumnes van continuar col·laborant amb les activitats del CAR i que sis d'elles ja tenien el títol de monitora. Es van començar a veure els primers resultats del projecte Suma-t'hi

L'Escola l'Empordà presenta el seu programa "Suma't-hi" al 1r Congrés estatal d'escoles d'educació en el lleure a Palma de Mallorca 2005

L'Escola l'Empordà presenta el seu programa "Suma't-hi" al 1r Congrés estatal d'escoles d'educació en el lleure a Palma de Mallorca 2005, aportant la seva experiència en l'àmbit de la formació en el temps lliure a joves de 14 a 17 anys exposant l'experiència destinada en primera instancia exclusivament a immigrants al barri de la Marca de l'Ham a Figueres

L'Escola l'Empordà presenta el seu projecte "Suma-t'hi" a Santander, convidats pel Govern de Cantàbria dins les "IV Jornadas de Conferencias" 2007

El 3 de maig de 2007 l'Escola l'Empordà, l'escola oficial de formació d'educadors en el lleure amb seu a Calonge va participar a les IV Jornades de Conferències que organitza la Direcció General de Joventut del Govern de Cantàbria a Santander com entitat convidada per donar una de les tres conferències de que consten aquestes jornades.

Aquestes jornades que porten per títol "Formación en el tiempo libre, abriendo puertas al futuro" es caracteritzen per un alt nivell d'especialització i en el cas de l'Escola l'Empordà, han estat els seus responsables Rubèn Fornós i Jordi Iglesias, qui han presentat la ponència: "Programa Suma-t'hi"

Sopa de Pedres

Dins el programa "Ajuda’ls a poder fer el curs" fomentem aquest projecte educatiu per acollir la migració i fomentar la diversitat intercultural en l’àmbit de l’educació no formal i més concretament en el que tradicionalment anomenem l’educació en el lleure, formant educadors i educadores de famílies d'orígens diferents i fomentant entre tots els educadors i educadores (migrants o no) la diversitat intercultural en aquest àmbit educatiu de referència

Definició

Es tracta d’un programa educatiu per acollir la migració i fomentar la diversitat intercultural en l’àmbit de l’educació no formal i més concretament en el que tradicionalment anomenem l’educació en el lleure, formant educadors migrants i fomentant entre tots els educadors (migrants o no) la diversitat intercultural en aquest àmbit educatiu de referència

Objectius

Els objectius generals del projecte La sopa de pedres són el de promoure la participació dels infants i dels adolescents d’origen migrant en els espais de l’educació no formal i més concretament en l’àmbit de l’educació en el lleure. Afavorir la incorporació de joves d’origen migrant com a responsables i educadors de les entitats i moviments d’educació en el lleure. Promoure la diversitat intercultural en aquest àmbit de referència

Metodologia del projecte

Aquests objectius es pretenen aconseguir amb cursos de formació:

Subvencionant els alumnes d’origen migrant als cursos propis reglats per a la formació de monitors i directors d’activitats infantils i juvenils en el lleure i als cursos propis no reglats per a la formació d’adolescents en la iniciació al lleure, el voluntariat i l’associacionisme, que ens proposen les entitats organitzadores dels mateixos, generalment consells comarcals i ajuntaments

Subvencionant i incentivant el nostre professorat a assistir a cursos externs de formació específica en temes de migració i interculturalitat

Mantenint específicament un coordinador que tingui cura dels aspectes d’interculturalitat en la formació

Dedicant 4 hores de formació específica en temes d’interculturalitat en els cursos de monitor

Fent un pla de formació transversal que contempli la interculturalitat en tota la modalitat de cursos que imparteix l’escola

Confeccionant cursos propis no reglats per a la formació d’adolescents en la iniciació al lleure, el voluntariat i l’associacionisme específics en zones de forta influència de migrants

Mini-Marató de TV3

Minimarató per a la Marató de TV3, organitzada per Palamós en Acció, el grup de joves del curs de dinamització comunitària que porta a terme l’Escola d’educadors i educadores l’Empordà conjuntament amb el Punt Jove de l’Ajuntament de Palamós, amb la finalitat de recollir diners per a la Marató de TV3 que enguany es dedica a la regeneració i transplantament d’òrgans i teixits.

A la Minimarató per a la Marató de TV3 a Palamós s'han recaptat 615 euros

Degut al temporal de vent que a quarts de cinc de la tarda hi havia a Palamós, els joves organitzadors de la Minimarató palamosina han hagut de prendre la valenta i difícil decisió de suspendre els actes.

Decisió valenta perquè malgrat la il·lusió d’haver preparat els actes amb tant de temps i al davant de la inevitable frustració que això de ben segur els produiria, han fet el raonament de valorar els riscos trucant a protecció civil qui els ha aconsellat de suspendre els actes a l’aire lliure donada l’alerta roja que hi havia a tot Catalunya. Decisió difícil perquè s’havia de prendre en aquell moment i implicava no poder desdir-se’n cas de que canviessin les condicions meteorològiques, com de fet ha passat, ja que alguns dels artistes i dels tècnics s’havien de desplaçar de lluny.

La Minimarató palamosina havia recaptat els diners de la publicitat dels cartells anunciadors de l’acte, que havien de servir per a pagar les despeses i, cas d’excedent, contribuirien a engruixir la recaptació. En aquest cas, doncs, i tenint en compte que s’ha estalviat la principal despesa que era l’equip de so del festival, es podran aportar a la Marató de TV3 la quantitat de 615,30 euros.

La Minimarató per a la Marató de TV3, estava organitzada per Palamós en Acció, el grup de joves del curs de dinamització comunitària que porta a terme l’Escola d’educadors i educadores l’Empordà conjuntament amb el Punt Jove de l’Ajuntament de Palamós, amb la finalitat de recollir diners per a la Marató de TV3 que enguany es dedica a la regeneració i transplantament d’òrgans i teixits.

Palamós en acció és una iniciativa de l’Escola d’educadors i educadores l’Empordà que porta a terme de forma totalment altruista, conjuntament amb el Punt Jove de l’Ajuntament de Palamós.

Aquesta iniciativa consisteix en l’organització d’un curs de Dinamització Comunitària per a joves d’entre 14 i 17 anys, basat en la concepció pedagògica del que hom anomena aprenentatge servei.

Una de les característiques d’aquest curs, que és totalment gratuït, és la utilització de la xarxa social Facebook per dinamitzar els joves i impartir les classes teòriques, portant-ho a la pràctica en la reunió setmanal dels divendres on es passa del contacte virtual al contacte físic.

Precisament, aquesta Minimarató ha estat la primera pràctica comunitària que els alumnes d’aquest curs van voler portar a terme, participant fins a l’últim detall de l’organització d’aquest projecte, i on malgrat no haver-se portat finalment a terme degut a l’adversitat de les condicions meteorològiques, els alumnes han aprés a prendre decisions valentes i difícils, portant fins al màxim el concepte pedagògic de l’aprenentatge servei.

Petita Fira de la Pau de Palamós

Fira per la Pau organitzada pels alumnes del Campus Jove de Palamós de l'Escola l'Empordà

Fira per la Pau organitzada pels alumnes del Campus Jove de Palamós de l'Escola l'Empordà

Palamós en acció

Palamós en acció és una iniciativa de l’Escola d’educadors i educadores l’Empordà que porta a terme de forma totalment altruista, conjuntament amb el Punt Jove de l’Ajuntament de Palamós.

Aquesta iniciativa de voluntariat consisteix en l’organització d’un curs de Dinamització Comunitària per a joves d’entre 14 i 17 anys, basat en la concepció pedagògica del que hom anomena aprenentatge servei.

Una de les característiques d’aquest curs, que és totalment gratuït, és la utilització de la xarxa social Facebook per dinamitzar els joves i impartir les classes teòriques, portant-ho a la pràctica en la reunió setmanal dels divendres on es passa del contacte virtual al contacte físic.

Campus jove d'hivern de Palamós "Palamós en Acció"

Palamós en acció és una iniciativa de l’Escola d’educadors i educadores l’Empordà que ha portat a terme de forma totalment altruista, conjuntament amb el Punt Jove de l’Ajuntament de Palamós.

Aquesta iniciativa de voluntariat ha consistit en l’organització d’uncurs de Dinamització Comunitària per a joves d’entre 14 i 17 anys, basat en la concepció pedagògica del que hom anomenaAprenentatge Servei.

Una de les característiques d’aquest curs, que ha estat totalment gratuït, ha sigut la utilització de les xarxes socials per dinamitzar els joves i impartir les classes teòriques, portant-ho a la pràctica en la reunió setmanal dels divendres on es passava del contacte virtual al contacte físic.

Aquest curs de Dinamització Comunitària s’ha portat a terme seguint la metodologia de l’aprenentatge-servei, mitjançant la qual els alumnes posen en pràctica accions de servei a la comunitat que els obliguen a desenvolupar accions d’aprenentatge personal i col·lectiu per a dur-les a terme.

Les accions de servei a la comunitat portades a terme durant el curs han estat:

1. Organització de la Minimarató a favor de la Marató de TV3

2. Col·laboració en el Pla de Barris de Palamós

3. Participació al Pla local de Joventut de Palamós

4. Organització de la festa de la inauguració de la plaça del Mas Guàrdies

5. Col·laboració en la fira Palamós terra de mar

6. Organització de la Marató de la Pobresa a favor de la Marató de TV3

Paral·lelament a les accions de servei a la comunitat portades a terme s’ha seguit el següent programa educatiu:

1. La solidaritat

2. L’altruïsme

3. El voluntariat

4. Descripció de diferents escenaris per canviar el món:

a. Punt de vista de l’administració

b. Punt de vista de l’activisme social

5. La democràcia com a base de tot el nostre treball

6. El treball d’equip i el treball de grup

7. Conceptes de motivació i participació ciutadana

8. Bases per a l’organització d’una activitat:

a. Com es formalitza un project

b. Tràmits administratius

c. Recerca de recursos materials i econòmics