De styrkede pædagogiske læreplaner bidrager til forståelsen af det pædagogiske værdigrundlag i SFO og skaber sammenhæng mellem det pædagogiske læringsmiljø og børns læring.

De Styrkede Pædagogiske Læreplaner

Alsidig personlig udvikling


Social udvikling

Kommunikation og sprog

Krop, sanser og bevægelse

Natur, udeliv og science

Kultur, æstetik og fællesskab