OzoBot

Ozobots er små robotter, som enten styres ved hjælp af tegnede farvekombinationer, som de kører henover eller via simpel blokprogrammering i appen OzoBlockly. Der er to modeller - BIT og EVO. BIT kan kun styres ved hjælp af farvekoder. De Ozobotter, CFU Absalon har, er EVO-modellen, som både kan følge tegnede og programmerede koder.

Ozobots kan lånes af skoler i region Sjælland gennem vores udlånssamling.

Inden du går i gang:

 • Oplad robotterne.

 • Brug chrome browseren og opret lærerkonto på ozobot.com/classroom. Her kan du oprette klasser og hente forskelligt materiale, du kan bruge som inspiration til din undervisning.


tegn koder til ozobotterne

Tegnetips:

Eksemplerne her viser typiske fejl og korrekte løsninger. Billederne er formindskede; bredde skal være som vist på kodeoversigten. Hvis eleverne har svært ved at tegne koderne rigtigt, kan du evt. lave papirkopier af kodeoversigten. Så kan eleverne i stedet klippe koderne ud og lime dem direkte på deres baner.

KALIBRERING:

Ind imellem skal Ozobotterne kalibreres. Det gøres ved at tegne en sort fyld cirkel. Hold derefter powerknappen inde i 2 sekunder, til LED'erne lyser hvidt og placér hurtigt Ozobotten i midten af cirklen. Ozobotten kører frem og blinker grønt, hvis den kalibreres rigtigt. Se vejledning med billeder her:

https://ozobot.com/support/calibration

Koder

Se oversigten for eksempler på, hvad de forskellige farvekombinationer betyder. Hvis du scroller i dokumentet bliver de forskellige kodekategorier forklaret (på engelsk)

ozobot-color-codes.pdf

"How-to"- videoer

Der er lavet en række YouTube videoer, som guider dig igennem fra unboxing til programmering.

Her ser du første video på spillelisten. Hvis du klikker på burgermenuen (de tre streger) i øverste højre hjørne, får du adgang til alle listens videoer.


Programmering af ozobotter i blockly

Vejledninger

Ozobot EVO kan også programmeres i Blockly.

På Ozobots hjemmeside findes en række interaktive vejledninger, der får dig godt i gang med dette. I materialet vises en tablet, men det virker lige så fint på computer gennem webbrowser, inkl. chromebooks.

Du finder vejledningerne her: https://ozobot.com/create/ozoblockly

inspiration til din undervisning (farvekoder)

TIP: Lad eleverne tegne deres koder på labels, som de kan klistre på og tage af på forskellige baner, så de ikke skal lave selve banen om, hvis de laver fejl.

Indskoling: En dag i Ozobottens liv

 1. Inddel eleverne i små grupper, der får hver deres Ozobot

 2. Eleverne skal finde på en karakter til deres Ozobot. Eneste krav er, at den skal gå i skole. Eleverne finder selv på køn, navn, alder, interesser, familie og lignende.

 3. Lad eleverne i grupper tegne deres egen lille verden på et stort stykke karton, hvor deres ozobot bor. Sig, at eleverne skal tegne en skole centralt på papiret. Derudover kan de lave butikker, legeplads, eller alt muligt andet, de finder på.

 4. Eleverne skal nu prøve at få deres Ozobot sikkert i skole. Giv dem de vigtigste koder under "speed" og "direction" på et kopiark eller lignende, som de kan tegne efter.

 5. Giv nu eleverne nogle flere koder, som giver dem mulighed for at variere, hvordan deres Ozobot bevæger sig, og lad eleverne udbygge deres Ozobot-karakter. Måske er deres Ozobot vild med at gå i skole eller kommet for sent op, og derfor "løber" den til skole, eller måske vil Ozobotten hellere lege på legepladsen og går i stå. Det kan også være, at Ozobotten bevæger sig langsomt, fordi den er meget træt. Eleverne digter selv små fortællinger om deres Ozobot, som de så forsøger at vise med de nye koder.

 6. Lad grupperne vise hinanden, hvad de har fundet på og lad dem eventuelt fortsætte med, hvad der sker for deres Ozobot om eftermiddagen.

Her ses til inspiration en måtte, som er udviklet til det større forløb om Microslev, du ser længere nede. Du kan eventuelt hjælpe eleverne med at lave deres egne verdener ved på forhånd at have lavet nogle fotokopier at huse, butikker og andet, som de kan lime på deres stykke karton + vise dem, hvordan de kan lave vejene med sorte linjer.

Alle trin: Små øvelser

OPGAVE 1: UNDGÅ KOLLISION

Lad eleverne i mindre grupper tegne en bane med mange sorte streger, der alle er forbundet - gerne på et A2 papir. De skal nu prøve at få fire Ozobotter til at bevæge sig rundt på deres bane samtidig, uden at de støder sammen. Sæt tid på og afprøv til sidst, hvor længe hver gruppe lykkes med opgaven.

OPGAVE 2: DANSEGULVET

Lad eleverne i mindre grupper lave en lille dans mellem to Ozobotter til det samme stykke musik. Til sidst sættes alle Ozobotterne og deres "dansebaner" op ved siden af hinanden, og musikken startes, mens alle sætter deres Ozobotter i gang samtidig.

OPGAVE 3: FANGELEG

Inddel eleverne i firemandsgrupper. Hver gruppe får et A2 ark papir og fire Ozobotter. Hver elev tegner et hjem til deres Ozobot i hvert sit hjørne. Derefter tegner eleverne sorte streger, som forbinder de fire hjem med hinanden på kryds og tværs. Der må gerne være mange sorte streger. De to af Ozobotterne er fangere, de andre to skal undgå at blive fanget, men til gengæld prøve at erobre et af fangernes hjem. Alle Ozobotter skal bevæge sig ud af deres hjem.

Lad eleverne afprøve, hvad der sker, hvis de bare slipper deres Ozobotter løs. Dernæst kan du give hver elev mulighed for at sætte fem koder på strategiske steder på banen, så de - måske - kan styre, hvad der sker.

Til sidst kan du lade dem finde på idéer til at udvide legen eller måske opfinde deres helt egen leg.

Mellemtrin: microslev

Vores gode kolleger i UCN har lavet et større forløb, hvor du båder finder introduktionsopgaver, præsentationer og elevmaterialer til et større forløb med Ozobotter. Det hele kan hentes ved at klikke på billedet nedenfor.


Forløbet er inddelt i følgende temaer/fag:

 1. Ozobots og de selvkørende biler (teknologiforståelse)

 2. Microslev (teknologiforståelse)

 3. Novel Engineering (dansk)

 4. Snerydning i Microslev (matematik)

 5. Digitalisering af byen med løsninger til de lokale (N/T og H&D)


Undervejs benyttes måtten, som du ser ovenfor. Den er vi desværre ikke leveringsdygtig i hos CFU Absalon på nuværende tidspunkt, så enten skal eleverne selv tegne en by, der ligner billedet, eller også kan du eventuelt på forhånd forstørre og printe billedet, så det kan bruges. Måtten fylder ca fire A3 ark i virkeligheden.