OzoBot

Ozobots er små robotter, som enten styres ved hjælp af tegnede farvekombinationer, som de kører henover eller via simpel blokprogrammering i appen OzoBlockly. Der er to modeller - BIT og EVO. BIT kan kun styres ved hjælp af farvekoder. De Ozobotter, CFU Absalon har, er EVO-modellen, som både kan følge tegnede og programmerede koder.

Ozobots kan lånes af skoler i region Sjælland gennem vores udlånssamling.

Inden du går i gang:

  • Oplad robotterne.

  • Brug chrome browseren og opret lærerkonto på ozobot.com/classroom. Her kan du oprette klasser og hente forskelligt materiale, du kan bruge som inspiration til din undervisning.


tegn koder til ozobotterne

Tegnetips:

Eksemplerne her viser typiske fejl og korrekte løsninger. Billederne er formindskede; bredde skal være som vist på kodeoversigten. Hvis eleverne har svært ved at tegne koderne rigtigt, kan du evt. lave papirkopier af kodeoversigten. Så kan eleverne i stedet klippe koderne ud og lime dem direkte på deres baner.

KALIBRERING:

Ind imellem skal Ozobotterne kalibreres. Det gøres ved at tegne en sort fyld cirkel. Hold derefter powerknappen inde i 2 sekunder, til LED'erne lyser hvidt og placér hurtigt Ozobotten i midten af cirklen. Ozobotten kører frem og blinker grønt, hvis den kalibreres rigtigt. Se vejledning med billeder her:

https://ozobot.com/support/calibration

Koder

Se oversigten for eksempler på, hvad de forskellige farvekombinationer betyder. Hvis du scroller i dokumentet bliver de forskellige kodekategorier forklaret (på engelsk)

ozobot-color-codes.pdf

"How-to"- videoer

Der er lavet en række YouTube videoer, som guider dig igennem fra unboxing til programmering.

Her ser du første video på spillelisten. Hvis du klikker på burgermenuen (de tre streger) i øverste højre hjørne, får du adgang til alle listens videoer.


Programmering af ozobotter i blockly

Vejledninger

Ozobot EVO kan også programmeres i Blockly.

På Ozobots hjemmeside findes en række interaktive vejledninger, der får dig godt i gang med dette. I materialet vises en tablet, men det virker lige så fint på computer gennem webbrowser, inkl. chromebooks.

Du finder vejledningerne her: https://ozobot.com/create/ozoblockly

inspiration til din undervisning (farvekoder)

Læs og se her nedenfor, hvordan Kathrine Løth og Helene Pedersen har anvendt Ozobots i deres speciale i IT Didaktisk Design

Gæsteskribenter: Katrine Løth og Helene Pedersen, begge cand.pæd i IT Didaktisk Design

Ozobotten er en lille forprogrammeret robot, som kan følge farvekoder på papir. Dermed bliver det muligt for eleverne selv at skabe robottens bane og dermed opnå de indledende forståelser for kodning og programmering.

Se introduktionsvideo:

Ozobot.mp4

Ozobotten bliver desuden rigtig sjov, hvis man kombinerer denne med f.eks. storytelling. På billederne her er Ozobotterne blevet personaliseret ved hjælp af plastikglas og papir-udsmykning og indgår nu i eventyret “Klodshans”. Eleverne skal nu tegne robottens bane, så “Klodshans” og “hans brødre” kommer i rigtig rækkefølge op til slottet. Dette giver eleverne mulighed for at kombinere teknologiforståelse med fantasi og historiefortælling.

Vi benyttede bl.a. Ozobotter i forbindelse med vores speciale på IT Didaktisk Design på Aarhus Universitet. Her blev Ozobotterne brugt i en workshop som pædagogisk redskab med henblik på at løfte pædagogstuderendes kompetencer inden for brug af digitale medier og teknologier i den understøttende undervisning i Folkeskolen.

De øvrige teknologier benyttet på workshoppen kan ses HER

Derudover bruges Ozobotten også i det gratis digitale læremiddel “Lav et hack af et brætspil”, som kan downloades gratis på saxo.com.