Kontakt

Vi er pædagogiske konsulenter hos CFU Absalon, en del af Professionshøjskolen Absalon, med særligt fokus på digitalisering, programmering og robotteknologi og tilbyder kurser, workshops og vejledning til skoler, lærere og pædagoger.

Denne hjemmeside er ment som en inspiration til de teknologier, som vi arbejder med, og vil blive udvidet løbende. Under de enkelte teknologier kan du finde en kort introduktion samt oplysninger om tilgængelighed i vores udlånssamlingen. Vi forsøger at gøre så meget som muligt tilgængeligt i udlånssamlingen, men enkelte teknologier består af så mange små dele, at det desværre ikke er muligt. I de tilfælde vil den enkelte skole altså selv skulle investere i den pågældende teknologi, hvis den ønskes brugt i undervisningen.

Hvis du ønsker en gennemgang af en eller flere af teknologierne, og hvordan de eventuelt vil kunne bruges i et undervisningsforløb, afholder vi meget gerne fagteammøder med dig og dine kolleger, og vi udvikler også gerne rekvirerede kurser efter nærmere aftale.

eva petropouleas

Informatik, programmering, teknologiforståelse

E-mail: evch@pha.dk

Tlf: 7248 1962

mikael scheby

Naturfag, ungdomsudd., robotteknologi, playful learning

E-mail: mks@pha.dk

Tlf: 7248 1942

tom stub christiansen

Matematik, makerteknologi, robotteknologi

E-mail: tosc@pha.dk

Tlf: 7248 1462

helle damgaard melin

Billedkunst, makerteknologi, digitalisering

E-mail: hedm@pha.dk

Tlf: 7248 1948

Søren bøgh knudsen

Teknologiforståelse, digitalisering

E-mail: sknu@pha.dk

Tlf: 7248 1941

Pernille Lomholt Christensen

Efter-/videreuddannelse, erhvervskoler, digitalisering

E-mail: plch@pha.dk

Tlf: 7248 2495