Inspiration

Her finder du links til sider, hvor du kan få inspiration til undervisningsforløb med Robotnørderiets teknologier

andre ressourcer fra PH Absalon

De tre sites nedenfor er udarbejdet af CFU Absalon/Professionshøjskolen Absalon til understøttelse af arbejdet med teknologiforståelse

tek-lærer.dk

Sitet supplerer modulplanen for "Teknologiforståelse" og består af de ressourcer, som de studerende arbejder med i løbet af modulet.

tek-stud.dk

Sitet indeholder undervisningsforløb, som er udarbejdet og afprøvet af studerende på modulet "Teknologiforståelse"

tek-pæd.dk

Sitet er udviklet sammen med Kulsbjerg Skole i Vordingborg som en del af et 1-årigt kompetenceløft for skolepædagoger

LearningTekLab i Slagelse kommune

Slagelse Kommune har udarbejdet site med rigtig mange undervisningsforløb med teknologi til både indskoling, mellemtrin og udskoling. Find den her:

det nat. forsøg med teknologiforståelse

I det nationale forsøg med teknologiforståelse udarbejdet prototyper, som afprøves af skolerne, både til teknologiforståelse som sit eget fag og som delmængde i de eksisterende fag dansk, matematik, natur/teknologi, fysik/kemi, samfundsfag, håndværk og design samt billedkunst.

teksperimentet

Teksperimentet er udviklet af Teknologipagten, og her finder du elevhenvendt videomateriale til forløb til Scratch, micro:bit og MakeyMakey, gennemgang af idékredsløbet, der kan understøtte innovative processer samt lærerressourcer:

guldastronaut

Guldastronaut er et innovationskollektiv, som udvikler aktiviteter og holder workshops i design, innovation og teknologi. Se mere her: