Kubo


KUBO er en danskproduceret robot, som kodes ved at lægge forskellige brikker i en algoritme, som robotten kører henover for at lære den.

Robotten kræver altså hverken computer eller tablets. De mange forskellige brikker gør det muligt at arbejde med både helt basale og avancerede programmeringskonstruktioner, og robotten kan derfor anvendes på alle klassetrin i grundskolen.

Kubo er indkøbt til vores udlånssamling og kommer i løbet af efteråret 2020.

hvad er der med i robotsættet?

Udover 10 robotter og tilhørende måtter, der kan bruges til små opgaver, særligt hos de yngste grundskoleelever, består vores sæt også af tre forskellige kodesæt af stigende sværhedsgrad.

Grundpakken

Med grundpakkens kodesæt arbejder eleverne med simpel styring af robotten, løkker og rutiner/subrutiner. I eksemplet til højre er der i den nederste række først lavet en "blå rutine", altså en kodesekvens. Dernæst er denne indlejret i en "rød rutine".

Robotten kan med grundpakken sagtens bruges til de yngste grundskoleelever.

Se mere i KUBOs quickstart guide og i lektionsplanerne, der linkes til under "Inspiration til undervisningen".

Coding+ pakken

Med Coding+ pakken får eleverne flere muligheder for at styre robotten, herunder at arbejde med hastighed, tid og forskelle på kommandoer, fx gør U-vendingen og 180 grader-vendingen ikke helt det samme. Der tilføjes desuden flere "funktionsbrikker", således at der nu kan arbejdes med blå, røde, orange og grønne rutiner.

Coding+ pakken kan anvendes både i indskolingen og på mellemtrinnet, som også vil kunne bruge hele eller dele af Coding++ pakken nedenfor.

Se mere i KUBOs quickstart guide og i lektionsplanerne, der linkes til under "Inspiration til undervisningen".

Antal vist på billede er til en robot.

Coding++ pakken

Med Coding++ pakken introduceres eleverne til mere avancerede programmeringskoncepter, fx "hvis-ellers", boolske udtryk (sandt/falsk), matematiske operatorer, variable, parametre og vilkårlighed.

Coding++ pakken gør robotten relevant for de ældste elever i folkeskolen også, da der kan arbejdes med disse koncepter på en håndgribelig måde, inden de evt. skal anvende dem i andre programmeringssammenhænge.

Se mere i KUBOs quickstart guide og i lektionsplanerne, der linkes til under "Inspiration til undervisningen".

Antal vist på billede er til en robot.

inspiration til undervisningen

KUBO Robotics har lavet en masse undervisningsmateriale, som får dig godt i gang. Se under "Getting started" og lektionsplanerne nedenfor. Materialet kan downloades på dansk.