TUSSEN 15 MEI EN 15 SEPTEMBER

mijnoeverplanten.nl     oeverplanten@gmail.com

Waarom vragen we jullie hulp?

In een polderlandschap en in de bebouwde kom bieden de oevers vaak goede kansen voor ‘wilde natuur’ en belangrijke schuilplaatsen voor diverse planten- en diersoorten. De inrichting, de bodem en het beheer van de oevers bepalen de soortenrijkdom.

Het 'Oeverplanten' onderzoek brengt in kaart met welke oevers het goed gaat en welke oevers van een aangepast beheer of herinrichting zouden kunnen profiteren. 

Op locaties waar gewerkt werd aan het verbeteren van biodiversiteit duurt het enkele jaren voordat de resultaten zichtbaar worden. Daar volgen we graag de impact van de maatregelen voor 5 tot 10 jaar. 

Er zijn dus veel gegevens te verzamelen en daarom zijn we op zoek naar hulp!  Het onderzoek is ook een leuke activiteit en een gelegenheid voor je om de oevers bij je in de buurt te ontdekken, beter te begrijpen en anders te beleven. Probeer maar en deel je enthousiasme met je vrienden en familie.

Je wordt echt één van onze mede-onderzoekers. Je bijdrage kun je meteen op de kaart van 2023 zien, met een groene/ gele/ rode/ blauwe kleur die de oevervegetatie kwaliteitscategorie van je onderzochte oever aangeeft. 

Resultaten 2018 - 2023

In de afgelopen 6 jaar (2018-2023) hebben buurtbewoners, studenten en onderzoekers samen 3500 oeverchecks in kaart gebracht. De gegevens zijn vrij beschikbaar voor onderzoek, onderwijs, beleid en advies. Veertien gemeenten ontvingen een rapport over de toestand van hun oevers. Link naar de kaart, gegevens en rapporten.

Hoe doe je mee?

Je hoeft geen specialist te zijn. We hebben 23 gemakkelijk-te-herkennen plantensoorten gekozen die iets zeggen over de kwaliteit van de oever als 'indicatoren'. Sommige ken je misschien al en de andere kan je leren herkennen met behulp van foto's, filmpjes en quizzen op de website. 

Je noteert de aanwezigheid van deze indicatorsoorten langs een 40 meter oeverdeel met (bij voorkeur) de oeverplanten app of op het papier formulier. Zo'n 'oevercheck' neemt ongeveer 10 tot 15 minuten, afhankelijk van de oever en je ervaring. Je kunt één oevercheck doen of een groot aantal. Hoe meer hoe beter. 

Je kiest zelf de oeverlocaties waar je interesse in hebt of je gaat naar monitoring locaties die op de kaart getekend staan.

De stap voor stap handleiding vind je op de pagina 'De Oevercheck'

Kan je hulp gebruiken bij het herkennen van de soorten of de methode? Misschien ken je iemand in je omgeving met wie je op stap kan gaan. 

Voor uitgebreide informatie over het project, bekijk de opname van de online informatieavond.

Contact

Zou je graag aan het onderzoek of aan een workshop mee willen doen? Heb je nog vragen of aanmerkingen? Stuur ons een bericht op 

Oeverplanten@gmail.com 

Studenten van de Universiteit Leiden in stage bij Naturalis.
Ondersteund door:

www.ontdeknatuurleiden.nlIVN-KNNV-Naturalis Citizen Science Werkgroep
Privacy policy
  • Je email gebruiken we uitsluitend om contact met je op te nemen en we delen we dit adres met niemand.
  • Je naam of pseudoniem die je op de app doorgeeft voegen we op de website toe aan de lijst van onze mede-onderzoekers. 
  • Je gegevens over oeverplanten, coördinaten en je gestuurde foto’s van de oevers delen we met geïnteresseerden. Voor je privacy wordt je naam of pseudoniem er niet bij vermeld, maar vervangen door een mede-onderzoeker ID nummer.