Soorten 17-24 (groen)

De 'groene' indicatoren wijzen op een minder voedselrijke bodem, zeer zorgvuldig kantenbeheer en bloemrijke vegetatie.

Omdat de groene indicatoren de meest bepalend voor de oevervegetatiekwaliteit beoordeling zijn hebben we quizzen (3 niveau's) ontwikkeld om extra aandacht aan de herkenningsvermogen van deze soorten te geven.

Klik op de fotocollages om naar de website 'Flora van Nederland: wilde planten en hun omgeving online' te gaan waar je meer over de planten kunt leren via een filmpje, foto's, beschrijving en verspreidingskaart.

17. Heelblaadjes

Bekijk de fotocollage dan klik erop voor het filmpje en informatie van 'Flora van Nederland: wilde planten en hun omgeving online'.

Heelblaadjes heeft een afwijkende ’lichtgroene’ kleur vanwege de sterke beharing van de plant. De stengel en de onderkant van het blad voelen WOLLIG aan. De bladeren vatten gedeeltelijk de stengel om met ‘oortjes’.

Heelblaadjes bloeit wat later in de zomer. Bloeitijd: juli tot september.

http://www.floravannederland.nl/planten/heelblaadjes

18. Gewone dotterbloem

Bekijk de fotocollage dan klik erop voor het filmpje en informatie van 'Flora van Nederland: wilde planten en hun omgeving online'.

De Gewone Dotterbloem groeit in het natste deel van de oever, aan de overgang van land en water. Midden mei is de plant al vaak uitgebloeid maar nog heel goed te herkennen aan de GROTE dikke glad en wat VETTIGE BLADEREN. De bladeren zij GLANZEND donkergroen aan de bovenkant en doffergroen aan de onderkant. De stengel is hol en licht geribd.

Bloeitijd: april-mei en soms nog eens in augustus-september. Na de bloei zijn kenmerkelijk ‘kroon’ vruchten te vinden in plaats van de felle gele bloemen.

http://www.floravannederland.nl/planten/gewone_dotterbloem

19. Moerasspirea

Bekijk de fotocollage dan klik erop voor het filmpje en informatie van 'Flora van Nederland: wilde planten en hun omgeving online'.

Moerasspirea is gemakkelijk aan de bladeren te herkennen. De bladeren zijn AFGEBROKEN GEVEERD: intussen de grotere gezaagde deelblaadjes zijn er hele kleintjes. Het top blaadje is meestal 3-deelig. De blaadjes zijn wat glimmend donkergroen met duidelijke nerven aan de bovenkant en lichter gekleurd aan de onderkant. De bladstengel en de stengel zijn in het algemeen roodbruin. De vruchtjes hebben een karakteristieke ‘schroef-spiraal’ vorm.

Bloeitijd: juni tot augustus.

http://www.floravannederland.nl/planten/moerasspirea

20. Gewone brunel

Bekijk de fotocollage dan klik erop voor het filmpje en informatie van 'Flora van Nederland: wilde planten en hun omgeving online'.

Voor de Gewone brunel moet je bukken. Het is een kruipende plant met een vierkante stengel. De bladeren staan kruisgewijs tegen elkaar. In tegenstelling met Hondsdraf zitten de bloemen van de Gewone brunel in een hoofdje aan de top van de stengel en de plant ruikt niet.

Bloeitijd: mei tot oktober.

http://www.floravannederland.nl/planten/gewone_brunel

21. Wilde bertram

Bekijk de fotocollage dan klik erop voor het filmpje en informatie van 'Flora van Nederland: wilde planten en hun omgeving online'.

Wilde bertram is een slanke rechtopstaande plant tot 90 cm. De bladeren zijn smal, stevig, van boven kaal en met een scherp gezaagde rand. Wilde bertram bloeit wat later in de zomer.

Wilde bertram bloeit wat later in de zomer. Bloeitijd: juli tot september.

http://www.floravannederland.nl/planten/wilde_bertram

22. Grote ratelaar

Bekijk de fotocollage dan klik erop voor het filmpje en informatie van 'Flora van Nederland: wilde planten en hun omgeving online'.

De bladeren van de Grote ratelaar zijn langwerpig en gezaagd. Ze staan kruisgewijs tegenover elkaar aan de vierkante stengel. In bloei is de Grote ratelaar onmiskenbaar, ook met de opvallende bruine gedroogde vruchten die lang aan de stengel blijven zitten. Deze maken een ratelend geluid wanneer je ze aanraakt.

Bloeitijd: mei tot oktober.

http://www.floravannederland.nl/planten/grote_ratelaar

23. Egelboterbloem wordt in 2020 niet gebruikt.

Bekijk de fotocollage dan klik erop voor het filmpje en informatie van 'Flora van Nederland: wilde planten en hun omgeving online'.

De Egelboterbloem is een ijle deels liggend boterbloem met smalle langwerpige of elliptische vettige ONGEDEELDE bladeren. Alle andere boterbloemsoorten langs de sloten, met uitzondering van de zeldzame Grote boterbloem, hebben gedeelde bladeren. Je vindt de Egelboterbloem alleen maar in zeer vochtige groeiplaatsen. Omdat de soort nauwelijks buiten agrarische en natuur- gebieden aangetroffen wordt en aandacht vraagt om goed op te sporen hebben we ze momenteel van de lijst van de 24 indicatorsoorten weggehaald.

Bloeitijd: juni tot oktober.

http://www.floravannederland.nl/planten/egelboterbloem/

24. Echte koekoeksbloem

Bekijk de fotocollage dan klik erop voor het filmpje en informatie van 'Flora van Nederland: wilde planten en hun omgeving online'.

De Echte koekoeksbloem is opvallend in bloei. Daarna moet je de dunne, vaak vertakte, stengel met smalle langwerpige tegenoverstaande bladeren zoeken. Met geluk zitten nog de karakteristieke gestreepte en getande vruchtendoosjes erop. Buiten de bloei is de Echte koekoeksbloem wat moelijker op te sporen maar de moeite waard omdat ze naar de top oevervegetatiekwaliteit wijst.

Bloeitijd: mei tot juni en soms nog august-oktober.

http://www.floravannederland.nl/planten/echte_koekoeksbloem