Soorten 17-24 (groen)

De 'groene' indicatoren wijzen op een minder voedselrijke bodem, zeer zorgvuldig kantenbeheer en bloemrijke vegetatie.

Omdat de groene indicatoren het meest bepalend zijn voor de oevervegetatiekwaliteit beoordeling hebben we quizzen (3 niveaus) ontwikkeld om extra aandacht aan het kunnen herkennen van deze soorten te geven.

Klik op de fotocollages om naar de website 'Flora van Nederland: wilde planten en hun omgeving online' te gaan waar je meer over de planten kunt leren via een filmpje, foto's, beschrijving en verspreidingskaart.

17. Heelblaadjes

Bekijk de fotocollage en klik er dan op voor het filmpje en informatie van 'Flora van Nederland: wilde planten en hun omgeving online'.

Heelblaadjes heeft een afwijkende ’lichtgroene’ kleur vanwege de sterke beharing van de plant. De stengel en de onderkant van het blad voelen WOLLIG aan. De bladeren omvatten gedeeltelijk de stengel met ‘oortjes’.

Heelblaadjes bloeit wat later in de zomer. Bloeitijd: juli tot september.

http://www.floravannederland.nl/planten/heelblaadjes

Klik op de logo van waarneming.nl om meer foto's te bekijken.

18. Gewone dotterbloem

Bekijk de fotocollage en klik er dan op voor het filmpje en informatie van 'Flora van Nederland: wilde planten en hun omgeving online'.

De Gewone Dotterbloem groeit in het natste deel van de oever, aan de overgang van land en water. Midden mei is de plant al vaak uitgebloeid maar nog heel goed te herkennen aan de GROTE dikke glad en wat VETTIGE BLADEREN. De bladeren zijn GLANZEND donkergroen aan de bovenkant en doffergroen aan de onderkant. De stengel is hol en licht geribd.

Bloeitijd: april-mei en soms nog eens in augustus-september. Na de bloei zijn kenmerkelijk ‘kroon’ vruchten te vinden in plaats van de felle gele bloemen.

http://www.floravannederland.nl/planten/gewone_dotterbloem

Klik op de logo van waarneming.nl om meer foto's te bekijken.

19. Moerasspirea

Bekijk de fotocollage en klik er dan op voor het filmpje en informatie van 'Flora van Nederland: wilde planten en hun omgeving online'.

Moerasspirea is gemakkelijk aan de bladeren te herkennen. De bladeren zijn AFGEBROKEN GEVEERD: tussen de grotere gezaagde deelblaadjes in zijn er hele kleintjes. Het top blaadje is meestal 3-deelig. De blaadjes zijn wat glimmend donkergroen met duidelijke nerven aan de bovenkant en lichter gekleurd aan de onderkant. De bladstengel en de stengel zijn in het algemeen roodbruin. De vruchtjes hebben een karakteristieke ‘schroef-spiraal’ vorm.

Bloeitijd: juni tot augustus.

http://www.floravannederland.nl/planten/moerasspirea

Klik op de logo van waarneming.nl om meer foto's te bekijken.

20. Gewone brunel

Bekijk de fotocollage en klik er dan op voor het filmpje en informatie van 'Flora van Nederland: wilde planten en hun omgeving online'.

Voor de Gewone brunel moet je bukken. Het is een kruipende plant met een vierkante stengel. De bladeren staan kruisgewijs tegenover elkaar. In tegenstelling met Hondsdraf zitten de bloemen van de Gewone brunel in een hoofdje aan de top van de stengel en de plant ruikt niet.

Bloeitijd: mei tot oktober.

http://www.floravannederland.nl/planten/gewone_brunel

Klik op de logo van waarneming.nl om meer foto's te bekijken.

21. Wilde bertram

Bekijk de fotocollage en klik er dan op voor het filmpje en informatie van 'Flora van Nederland: wilde planten en hun omgeving online'.

Wilde bertram is een slanke rechtopstaande plant tot 90 cm. De bladeren zijn smal, stevig, van boven kaal en met een scherp gezaagde rand.

Wilde bertram bloeit wat later in de zomer. Bloeitijd: juli tot september.

http://www.floravannederland.nl/planten/wilde_bertram

Klik op de logo van waarneming.nl om meer foto's te bekijken.

22. Grote ratelaar

Bekijk de fotocollage en klik er dan op voor het filmpje en informatie van 'Flora van Nederland: wilde planten en hun omgeving online'.

De bladeren van de Grote ratelaar zijn langwerpig en gezaagd. Ze staan kruisgewijs tegenover elkaar aan de vierkante stengel. In bloei is de Grote ratelaar onmiskenbaar, ook met de opvallende bruine gedroogde vruchten die lang aan de stengel blijven zitten. Deze maken een ratelend geluid wanneer je ze aanraakt.

Bloeitijd: mei tot oktober.

http://www.floravannederland.nl/planten/grote_ratelaar

Klik op de logo van waarneming.nl om meer foto's te bekijken.

23. Egelboterbloem wordt sinds 2020 niet gebruikt.

Bekijk de fotocollage en klik er dan op voor het filmpje en informatie van 'Flora van Nederland: wilde planten en hun omgeving online'.

De Egelboterbloem is een ijle deels liggend boterbloem met smalle langwerpige of elliptische vettige ONGEDEELDE bladeren. Alle andere boterbloemsoorten langs de sloten, met uitzondering van de zeldzame Grote boterbloem, hebben gedeelde bladeren. Je vindt de Egelboterbloem alleen maar in zeer vochtige groeiplaatsen. Omdat de soort nauwelijks buiten agrarische en natuur- gebieden aangetroffen wordt en aandacht vraagt om goed op te sporen hebben we ze momenteel van de lijst van de 24 indicatorsoorten weggehaald.

Bloeitijd: juni tot oktober.

http://www.floravannederland.nl/planten/egelboterbloem/

Klik op de logo van waarneming.nl om meer foto's te bekijken.

24. Echte koekoeksbloem

Bekijk de fotocollage en klik er dan op voor het filmpje en informatie van 'Flora van Nederland: wilde planten en hun omgeving online'.

De Echte koekoeksbloem is opvallend als hij bloeit. Daarna moet je de dunne, vaak vertakte, stengel met smalle langwerpige tegenoverstaande bladeren zoeken. Met geluk zitten nog de karakteristieke gestreepte en getande vruchtendoosjes erop. Buiten de bloei is de Echte koekoeksbloem wat moelijker op te sporen, maar de moeite waard omdat ze naar de top oevervegetatiekwaliteit wijst.

Bloeitijd: mei tot juni en soms nog augustus-oktober.

http://www.floravannederland.nl/planten/echte_koekoeksbloem

Klik op de logo van waarneming.nl om meer foto's te bekijken.