Kaart met de oeverchecks van 2020

Oevervegetatiekwaliteit op de kaart

Met behulp van jouw gegevens kunnen we de kwaliteit van de oevervegetatie in kaart brengen. Door te analyseren of een indicatorsoort aanwezig is en hoe vaak, krijgt jouw locatie een score. Afhankelijk van de totale score valt je onderzochte oever in één van de volgende oevervegetatie kwaliteitscategorieën: rood = slecht, oranje = matig, geel = redelijk, groen = goed, en blauw = rietkraag of lisdodde veld met weinig andere soorten.

Meer informatie over hoe de score berekend is, vind je bij 'Aanvullende informatie'.

In 2018 en 2019 werden 750 locaties beoordeeld (962 oeverchecks).

Onze mede-onderzoekers

In 2020:

Anke Burgers, Anne Marie Broersma, Annemarie Pijpers, Ant Brandenburg, Hiske, Ilse Duijvestein, Karin Mattern, Koen Quint, Koen van Zoest, Maddy van Holland, Marianne van der Voort, Marijke Deurloo, Martine van Schaik, Max, Peter Engbers, Ria Fijnvandraad, Rogier, Ron Mes, Sanne Hendriks, Vincent Peelen.

Bedankt !

Privacy policy

  • Je email gebruiken we uitsluitend om met je contact te nemen en delen we met niemand.

  • Je naam/pseudoniem of 'anoniem', als het staat op het veldformulier, voegen we op de website aan de lijst van onze mede-onderzoekers toe. Je eigen naam, als je een pseudoniem of 'anoniem' gebruikt, delen we met niemand.

  • Je gegevens over oeverplanten, coördinaten en je gestuurde foto’s van de oevers: deze gebruiken we voor het onderzoek binnen het Naturalis & CML en delen we ook met andere geïnteresseerden : o.a., de gemeenten en het waterschap. Voor je privacy wordt je naam of pseudoniem niet met je gegevens over oeverplanten, coördinatenen foto’s aan anderen vermeld.