Kaarten 

Kaart met de oeverchecks van 2024

Tik op een gekleurd puntje op de kaart voor informatie over de oevercheck te zien: foto van de oever, datum en lijst van de waargenomen soorten.

De blauwe strepen zijn monitoring locaties. Tik op een locatie voor de routebeschrijving.

Oevervegetatiekwaliteit categorieë

Met behulp van jouw gegevens kunnen we de kwaliteit van de oevervegetatie in kaart brengen. 

Door te analyseren of een indicatorsoort aanwezig is en hoe vaak, krijgt jouw locatie een score. Afhankelijk van de totale score valt je onderzochte oever in één van de volgende oevervegetatie kwaliteitscategorieën (Blauw, Rood, Oranje, Geel of Groen).

Meer informatie over hoe de score berekend is, vind je bij 'Aanvullende informatie'. 

Kaart met de oeverchecks van 2018-2024

Tik op een gekleurd puntje op de kaart voor informatie over de oevercheck te zien: datum, lijst van de waargenomen soorten en foto van de oever.

Kaart met de monitoringlocaties