Kaart met je oeverchecks

Oevervegetatiekwaliteit op de kaart

Met behulp van jouw gegevens kunnen we de kwaliteit van de oevervegetatie in kaart brengen. Door te analyseren of een indicatorsoort aanwezig is en hoe vaak, krijgt jouw locatie een score. Afhankelijk van de totale score valt je onderzochte oever in één van de volgende oevervegetatie kwaliteitscategorieën:

  • Rood = slecht
  • Geel = redelijk
  • Groen = goed
  • Donker blauw = rietkraag of lisdodde veld

Meer informatie over hoe de score berekend is, vind je bij 'Aanvullende informatie'.

Onze mede-onderzoekers

Anke Burgers, Anneke Schulz, AnneMarie, Ant Brandenburg, Arie Dwarswaard, Bert Slager, Els Teerlink, Fanny, Hans Goudsmit, Heleen Swart, Ineke Laroo, Joop Kortselius, Joost Schrieks, Karin Mattern, Koen van Zoest, Liselotte Rambonnet, Luuk de Ruiter, Maddy van Holland, Marianne van der Voort, Peter Engbers, Ria Fijnvandraat, RobTe, Stan van der Laan, Susan Ras, Tessa van Doesum, Tom van Oort, Vincent Peelen, Wim Guiking, anomiem.

Doe mee !

Privacy policy

  • Je email gebruiken we uitsluitend om met je contact te nemen en delen we met niemand.
  • Je naam/pseudoniem of 'anoniem', als het staat op het veldformulier, voegen we op de website aan de lijst van onze mede-onderzoekers toe. Je eigen naam, als je een pseudoniem of 'anoniem' gebruikt, delen we met niemand.
  • Je gegevens over oeverplanten, coördinaten en je gestuurde foto’s van de oevers: deze gebruiken we voor het onderzoek binnen het Naturalis & CML en delen we ook met andere geïnteresseerden : o.a., de gemeenten en het waterschap. Voor je privacy wordt je naam of pseudoniem niet met je gegevens over oeverplanten, coördinatenen foto’s aan anderen vermeld.