TUSSEN 15 MEI EN 15 SEPTEMBER

Het project ‘Oeverplanten’ is een Citizen Science onderzoek (samenwerking van Naturalis, de Universiteit Leiden en het publiek) om de oevervegetatiekwaliteit in de Leidse regio te beoordelen.

Het doel is de gemeenten met hun keuze over oeverbeheer en inrichting te ondersteunen om biodiversiteit te vergroten.

Waarom vragen we jullie hulp?

In een polderlandschap en in de bebouwde kom bieden de oevers vaak goede kansen voor ‘wilde natuur’ en belangrijke schuilplaatsen voor diverse planten- en diersoorten. De inrichting en het beheer van de oevers bepalen de soortenrijkdom.

Leiden en de omliggende gemeenten proberen door aangepast beheer en plaatselijke herinrichting, met name langs het netwerk van recreatieve wandel- en fietsroutes, de biodiversiteit van de oevers te verbeteren. Het Naturalis Biodiversity Center en het Centrum voor Milieuwetenschappen van de Universiteit Leiden willen in kaart brengen met welke oevers het goed gaat en welke oevers van een beter beheer zouden kunnen profiteren.

Omdat het enkele jaren duurt voordat de resultaten van een aangepast beheer zichtbaar worden zijn gegevens over plantensoorten van de oevers voor de komende 5 tot 10 jaar nodig. Er zijn dus veel gegevens te verzamelen en daarom zijn we op zoek naar hulp!

Een 'oevercheck' doe je met een papier formulier of met de Oeverplanten app.

Een 'oervercheck' neemt ongeveer 10 minuten en je hoeft geen specialist te zijn. Door aan het onderzoek mee te doen zul je ook de oevers bij je in de buurt op een hele andere manier ervaren. Probeer maar en deel je enthousiasme met je vrienden en familie!

Je wordt echt één van onze mede-onderzoekers. Je bijdrage kun je binnen een week op de kaart zien, met een groene/gele/rode kleur die de kwaliteit van de oever aangeeft. In 2018 hebben buurtbewoners en onderzoekers samen de vegetatiekwaliteit van 246 locaties in kaart gebracht. De gemeentes werden geinformeerd zodat ze hun beheer hier indien nodig op kunnen aanpassen. De participanten hebben een verslag over de resultaten van het onderzoek gekregen.

Meer informatie vind je op de andere pagina's van de website.

Zou je graag aan het onderzoek of aan een workshop mee willen doen? Heb je nog vragen of aanmerkingen? Stuur ons een bericht op

Onderzoeksteam

Hoodfdonderzoekers

Jacqueline Henrot (Naturalis gastonderzoeker) en de Denktank Biodiversiteit Leidse Ommelanden: Marco Roos (Naturalis), Wil Tamis (Centrum voor Milieuwetenschappen van de Universiteit Leiden), Ckees van Oijen (Van Oijen Sustainability)

Biologie studenten van de Universiteit Leiden

Jeanine Barth, Manuela de Zeeuw, Jeroen Koopmans, Astrid van den Burg, Jeroen Berkhout, Sjoerd Biemond, Sharon Burg, Mark Keulen, Jöran Klink, Birgit Leidekker, Hymke Meijer, Lisa Zuijlen, Renée Zijlmans, Simon Verdel, Daan v d Bergh, van der Kaaden, Dieneke, Mark van Keulen, anoniem.

En jullie !

De lijst van onze mede-onderzoekers staat onder de kaart met oeverchecks.