TUSSEN 15 MEI EN 15 SEPTEMBER

Het project ‘Oeverplanten’ is een Citizen Science onderzoek (samenwerking van Naturalis, de Universiteit Leiden en het publiek) om de oevervegetatiekwaliteit in de Leidse regio te beoordelen.

Het doel is de gemeenten met hun keuze over oeverbeheer en inrichting te ondersteunen om biodiversiteit te vergroten.

Waarom vragen we jullie hulp?

In een polderlandschap en in de bebouwde kom bieden de oevers vaak goede kansen voor ‘wilde natuur’ en belangrijke schuilplaatsen voor diverse planten- en diersoorten. De inrichting en het beheer van de oevers bepalen de soortenrijkdom.

Leiden en de omliggende gemeenten proberen door aangepast beheer en plaatselijke herinrichting, met name langs het netwerk van recreatieve wandel- en fietsroutes, de biodiversiteit van de oevers te verbeteren. Het Naturalis Biodiversity Center en het Centrum voor Milieuwetenschappen van de Universiteit Leiden willen in kaart brengen met welke oevers het goed gaat en welke oevers van een beter beheer zouden kunnen profiteren.

Omdat het enkele jaren duurt voordat de resultaten van een aangepast beheer zichtbaar worden zijn gegevens over plantensoorten van de oevers voor de komende 5 tot 10 jaar nodig. Er zijn dus veel gegevens te verzamelen en daarom zijn we op zoek naar hulp!

Een 'oevercheck' doe je met een papier formulier of met de Oeverplanten app.

Je hoeft geen specialist te zijn om ons te helpen. Er zijn 24 plantensoorten die iets zeggen over de kwaliteit van de oever. Sommige ken je misschien al en de andere kan je leren herkennen met behulp van foto's en filmpjes op de website. Je noteert de aanwezigheid van deze indicatorsoorten langs een 40 meter oeverdeel, op een veldformulier of met een app.

Kan je hulp gebruiken bij het herkennen van de soorten? Misschien ken je iemand in je omgeving die planten kent en met wie je op stap kan gaan. Ook organiseren wij workshops.

Een 'oevercheck' neemt ongeveer 10 tot 15 minuten, afhankelijk van de oever en je ervaring. Je kiest zelf de oeverlocaties waar je interesse in hebt, in de brede regio van Leiden (tussen Den Haag, Gouda en Haarlem).

Door aan het onderzoek mee te doen zul je ook de oevers bij je in de buurt op een hele andere manier ervaren. Probeer maar en deel je enthousiasme met je vrienden en familie!

Je wordt echt één van onze mede-onderzoekers. Je bijdrage kun je binnen een week op de kaart zien, met een groene ('goed') / gele / oranje / rode ('slecht') kleur die de vegetatiekwaliteit van de oever aangeeft.

Tik op een gekleurde puntje om de datum, de lijst van de waargenomen soorten en een foto van de oever te zien.

In 2018 en 2019 hebben buurtbewoners en onderzoekers samen de vegetatiekwaliteit van ongeveer 750 locaties in kaart gebracht. De gemeentes werden geinformeerd zodat ze hun beheer hier indien nodig op kunnen aanpassen. De participanten hebben in 2018 een verslag over de resultaten van het onderzoek gekregen. In 2020 wordt een bijeenkomst georganizeerd.

Meer informatie vind je op de andere pagina's van de website.

Zou je graag aan het onderzoek of aan een workshop mee willen doen? Heb je nog vragen of aanmerkingen? Stuur ons een bericht op

Onderzoeksteam

Hoodfdonderzoekers

Jacqueline Henrot (Naturalis gastonderzoeker) en de Denktank Biodiversiteit Leidse Ommelanden: Marco Roos (Naturalis), Wil Tamis (Centrum voor Milieuwetenschappen van de Universiteit Leiden), Ckees van Oijen (Van Oijen Sustainability)

Biologie studenten van de Universiteit Leiden

Jeanine Barth, Manuela de Zeeuw, Jeroen Koopmans, Astrid van den Burg, Jeroen Berkhout, Sjoerd Biemond, Sharon Burg, Mark Keulen, Jöran Klink, Birgit Leidekker, Hymke Meijer, Lisa Zuijlen, Renée Zijlmans, Simon Verdel, Daan v d Bergh, van der Kaaden, Dieneke, Mark van Keulen, anoniem.

En jullie !

De lijst van onze mede-onderzoekers van 2020 staat onder de kaart met oeverchecks.

In 2018: Ann In't Velt, Anne AB, Anne Marie van Dam, Annemarie Pijpers, Ant Brandenburg, Astrid Blaauw, Carina van Oort, Cees Los, Chimera, Claire Mulder, Dorine Polderman, Dr. Doolittle, Ellahe Armbruster, Elly van Kampen, Erik Houkes, Fabio Sweet, Jan Kuijt, Jeannette de Keijzer, Job Segers, Koen van Zoest, Lia Lommers, Louie Krol, Ludy van Popta, Maddy van Holland, Manja Peelen-Post, Marco Tanis, Marga Alferink, Marie-Jeanne Lambert, Marijke Hollander, Marja Burger, Martijn Wegman, Melissa Ramdayal, Menno Bakker, Mirte van Daalen, Moniek Steenland, Peter Engbers, Peter Lindenburg, Ria Fijn van Draat, Rita Edelaar, Ron Nelemans, Themis Cheinquer, Thomas Milde, Tonny Timbergen, anoniem.

In 2019: Anke Burgers, Anne Mollema, Anneke Schulz, AnneMarie, Ant Brandenburg, Arie Dwarswaard, Bert Slager, Els Teerlink, Fanny, Hans Goudsmit, Heleen Swart, Ilse Duijvestein, Ineke Laroo, Joop Kortselius, Joost Schrieks, Karin Mattern, Koen van Zoest, Liselotte Rambonnet, Luuk de Ruiter, Maddy van Holland, Marianne van der Voort, Peter Engbers, Ria Fijnvandraat, Rita Edelaar, RobTe, Stan van der Laan, Susan Ras, Tessa van Doesum, Tom van Oort, Vincent Peelen, Wim Guiking, anomiem.