กลุ่มงานโภชนศาสตร์

Nutrition

โรงพยาบาลกำแพงเพชร


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลกำแพงเพชร

สูตรอาหารปั่นผสมให้ทางสายให้อาหาร

เอกสารดาวน์โหลด

แผ่นพับความรู้เรื่องอาหาร

ลดหวาน มัน เค็ม

กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลกำแพงเพชร

Nutrition

เป็นกลุ่มงานที่มีภารกิจหลักในการผลิตและให้บริการอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ถูกคนถูกโรค สะอาดปลอดภัย และประเมินภาวะโภชนาการเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านโภชนาการที่เหมาะสมแก่บุคคลต่างๆ ทั้งในโรงพยาบาล และชุมชน