Nyheter

Dansk LDN forening etablert

Formålet er bl.a (fra vedtektene):

  • Øge lægernes viden om LDN, idet mange siger nej netop begrundet med manglende viden.
  • Udbrede kendskabet til LDN ved patientforeninger, Smertelinjen, Sundhedsstyrelsen, politikere m.fl. samt ved at have opdateret viden og links til forskningen liggende tilgængeligt for medlemmer. Telefontider hvor medlemmer kan få rådgivning – ved medicinrådgivning svares der tilbage efter sparring med foreningens læger.
  • Samle erfaringer fra brugere.
  • ....

Les mer her: Dansk Forening for LDN

Nok en ny norsk studie publisert - MS og LDN

Denne studien viser hvordan oppstart med LDN påvirket bruken av andre MS medikamenter. Bruk av eldre typer immunmodulerende behandling gikk ned, med unntak av nyere immunmodulerende behandling, som økte. Litt overraskende påvirket ikke LDN symptom behandling i større grad.


Low dose naltrexone in multiple sclerosis: Effects on medication use.pdf

Ny norsk studie på LDN publisert

Studien er basert på anonymiserte data fra reseptregisteret og tar for seg bruk og foreskriving av LDN etter TV2 programmet “Vårt lille land”.

Her er noen resultater fra studien:

1. Det ble i reseptregisteret i 2013 og 2014 registrert 15 297 pasienter som hentet ut LDN (0.3% av befolkningen), over 9000 av disse hentet ut mer enn en gang.

2. Me​dian dose for de som hentet ut flere ganger var 3,7 mg.

3. 4695 leger skrev ut LDN, nesten 20 % av alle leger i Norge. Av disse var 2290 spesialister i allmennmedisin. Det betyr at 71,4 % av alle spesialister i allmennmedisin skrev ut minst en resept.

Studien er gjennomført av Guttorm Raknes og Lars Småbrekke. Den er finansiert av RELIS Nord-Norge og UiT

— Universitetet i Tromsø og publisert i Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com)


Raknes_et_al-2016-Pharmacoepidemiology_and_Drug_Safety.pdf

International Journal of Oncology: Behandling av kreft med LDN øker effekten av cytostatika

Naltrekson ved lave doser oppregulerer en spesiell genekspresjon en har ikke sett med normal doser. Dette kan medføre økt bruk av LDN i kreftbehandling.

Av Steinar Hauge 07.06.2016 17:09

Det vitenskapelige arbeidet er gjennomført av Wai M. Liu Katherine A. Scott Jayne L. Dennis Elwira Kaminska Alan J. Levett Angus G. Dalgleish. I abstraktet til rapporten skriver de følgende:

Det er tidligere blitt rapportert at lave doser av opioidantagonisten naltrekson er i stand til å redusere tumorvekst ved å påvirke cellesignalisering, så vel som ved å modifisere immunsystemet. Vi har evaluert genuttrykk i profilen til kreftcellelinjer etter behandling med lavdose naltrekson (LDN), og vurdert effekten ved å tilpasse behandlingsplaner med LDN som kan øke effektiviteten i behandlingen. LDN har en selektiv effekt på gener som er involvert i cellesyklusregulering og immunmodulering. Tilsvarende ble pro-apoptotiske gener BAD og BIK1 økt bare etter bruk av LDN. Kontinuerlig behandling med LDN hadde liten effekt på vekst i ulike cellelinjer, men ved å endre behandlingsregimet til å inkludere en fase uten legemiddelet etter en første runde med LDN behandling, resulterte i forbedret celledreping. Videre var celler forbehandlet med LDN mer følsomme overfor de cytotoksiske virkningen av en rekke vanlige kjemoterapeutika. For eksempel, forbehandling av HCT116 med LDN før behandling med oksaliplatin økt celledreping betydelig til 49 ± 7,0% vs. 14 ± 2,4% i kulturer hvor forbehandling ikke ble brukt. Det er interessant at forbehandling med Naltrekson før oksaliplatin resulterte bare i 32 ± 1,8% celledreping. Våre data understøtter videre idéen om at LDN innehar anticancer egenskaper, som kan forbedres ved å endre behandlingsregimet.

Abstrakt fra studien

Videodokumentar

LDN app for mobiler og nettbrett

LDN research thrust har utviklet en app for Android og IOS.

Av Steinar Hauge 31.08.2014 13:17

Appen har mange funksjoner for å følge opp LDN bruk spesielt og helsen generelt. Etter at appen har vært på test hos utvalgte brukere ser det nå ut til at den er sluppet for alle. Appen kan lastes ned fra Appstore eller fra Google play store. Vi har ikke linken til Appstore ennå, men her er linken til Google play:

Androidapppen finner du her

Trombocytopeni og LDN

Ny publisert rapport fra Haukeland sykehus om et tilfelle av trombocytopeni

Av Steinar Hauge 27.08.2014 12:52

Det er publisert en rapport “Treatment-resistant immune thrombocytopenic purpura associated with LDN use in a patient with MS” etter et tilfelle av Trombocytopeni hos en MS pasient ved Haukeland sykehus.

Det er viktig å ta alle mulige bivirkninger av LDN alvorlig og følge dette opp hos pasienter som starter med LDN.

Det er også viktig å være oppmerksom på følgende:

1) Det er over 11.000 pasienter(Reseptregisteret) som brukte LDN i 2015 i Norge. Det er rapportert om to tilfeller av trombocytopeni hos LDN brukere som vi er kjent med. Den ene tilfellet er omtalt i denne rapporten og det andre er en pasient med fibromyalgi.

2) Trombocytopeni er en bivirkning som kan forårsakes av svært mange medikamenter som er aktuelle for pasientgrupper som bruker LDN(f.eks Rituximab, Rebif mm). Pasienten i rapporten brukte også Rituximab. Det er derfor viktig å vurdere pasientens totale medikamentbruk, slik at den reelle årsaken til trombocytopeni kan identifiseres og pasienten tas av medikamentet som forårsaker tilstanden.

3) Det er rapportert en økning i antallet blodplater hos flere kreftsyke pasienter etter LDN oppstart, hvilket er positivt og indikerer at LDN kanskje ikke er årsaken til det rapporterte tilfellet.

4) Trombocytopeni er langt sjeldnere rapportert for LDN enn for andre legemidler, likevel skal vi ta dette på alvor og ved minste usikkerhet anbefales en telling av de ulike blodcellene både før og under LDN-behandlingen

Rapporten fra Haukeland sykehus

Positiv omtale av LDN i JAMA

Oversiktsartikkel om fibromyalgi i JAMA.

Av Steinar Hauge 22.04.2014 12:25

JAMA er vel fremdeles et av de fem høyest rangerte medisinske tidsskriftene i verden. I oppsummeringen står det "low-dose naltrexone is a promising new treatment"

Hele oppsummeringen kan leses her:

Fibromyalgi oppsummering