Hva er LDN

Kort historikk og bakgrunn

Lav Dose Naltrexon(LDN) ble første gang brukt mot MS i 1985 av Dr Bernard Bihari. Dr. Bihari er nevrolog, indremedisiner og psykolog. Han arbeidet med LDN i forbindelse med HIV/AIDS da en venn av datteren hans fikk MS. Hans kunnskap om effekten mellom endorfiner og et aktivt og stabilt immunforsvar og at MS syke generelt har et lavt endorfin nivå fikk han til å prøve LDN på datterens venn. Dette gikk bra og det ble ikke noe mer progresjon på lang tid. Etter en lengre stabil periode avsluttet vennen LDN behandlingen, 3 mnd senere kom et større atakk. Dr. Bihari har senere behandlet hundrevis av MS-syke med LDN. Han har også brukt LDN på en rekke andre sykdommer og opparbeidet seg stor kompetanse på denne behandlingen.

Naltrexon

Naltrexon ble godkjent i 1984 av FDA(Food and Drug Agency – amerikanske helsemyndigheter) for behandling av rus-avhengige. Ved vanlig dose (50-150mg om dagen) vil rusmisbrukere ikke oppnå noen form for rus. I en fase med rus-avvenning kan dette være en viktig behandling.

Naltrexon er et godt kjent legemiddel. Med det menes at det er klinisk utprøvd(i forhold til rusavhengighet), toksitet(giftighet i kroppen) og bivirkninger er klarlagt og kjent. Det har også vært benyttet i over 20 år, noe som gir god erfaring med legemiddelet.

Kjemisk struktur Naltrexon

LDN er som navnet tilsier (Lav Dose Naltrekson) en meget lav dose av virkestoffet Naltrekson. Dvs at det inntas i en dose på fra 1,5 mg til 4,5 mg, primært mellom kl 2100 og 0300 på natten. Noen unntak utover disse dosene finnes, men de er få. Naltrekson selges på apotek i Norge som ferdige LDN tabletter(kun resept) eller i legemiddelet Naltrexone POA (reseptpliktig). Dosen inntas som tabletter eller som vannbasert oppløsning som drikkes.

LDN virker stimulerende og stabiliserende på immunforsvaret(mer om dette i seksjonen «virkning»). For alle som har en eller annen form for autoimmun sykdom eller andre sykdommer hvor immunforsvaret ikke fungerer som det skal, vil LDN kunne ha en positiv virkning.