Dosering

Dose

For et voksent menneske med normal vekt er anbefalt dagsdose 1,5 - 4,5 mg. Vi har også begynt å få erfaring med en noe høyere dose beskrevet i "Alternativt doseregime"

Vi anbefaler at dosen inntas mellom klokken 21.00 og 03.00. Ved søvnproblemer kan LDN inntas om morgenen.

Kreftpasienter skal ikke overskride 3,75 mg. Dosen for denne pasientgruppen skal være under 4,5mg da dette gir størst «rebound» vindu(se video forside). «Rebound» effekten er viktig for denne pasientgruppen(Professor Dr Zagon, Pennsylvania State University)

Oppstart ved vanlig doseregime

Behandlingen skal trappes opp med en startdose på 1,5 mg og med en økning på 1,5 mg hver 2-4 uke opp til 4,5 mg. Er en dose vel tolerert kan økningen skje langt raskere. Om ikke 4,5 mg er vel tolerert, er 3"mg også en helt vanlig standarddose.

Brukere med MS som har utviklet spasmer/spastisitet blir rådet til å bruke lengre tid mellom hver gang dosen økes. Øker problemene med spasmer/spastisitet, bør man redusere dosen igjen og så fortsette med den dosen.

Basert på klinisk erfaring fra MS pasienter er følgende oppstartsregime foreslått for å redusere/unngå bivirkninger for pasienter med MS:

1,5 mg i 4 uker

3,0 mg i 4 uker

4,5 mg videre

Alternativt doseregime

For pasienter med vedvarende inflammasjon(FM, ME, mf) har 6mg vært klinisk utprøvd med gode resultater for en god del pasienter. Denne dosen kan prøves om det vanlige doseregimet/oppstart gir mye symptomforverring for pasienten. Dosen bør deles i to og inntas med 12 timers mellomrom. Det kan med jevne mellomrom forsøkes å trappe ned til en lavere dose og inntak en gang i døgnet. Et slikt doseregime er også brukt av leger/spesialister utenfor Norge og er begrunnet i funn av egenskaper ved Naltrexon gjort av Stanford University. Under ligger en fil som beskriver et alternativt doseregime og som kan lastes ned.


AlternativtDoseregime1.pdf