Dignoser

LDN stabiliserer immunforsvaret og viser seg å ha positiv effekt på de fleste autoimmune sykdommer, samt HIV/AIDS og ulike former for kreft.

LDN virker derfor på mange ulike diagnoser. Dette gjør LDN fordi LDN påvirker immunforsvaret generelt. Dvs at alle som har en diagnose hvor immunforsvaret feiler vil kunne ha effekt av LDN. LDN er derfor en form for immunterapi.

Det er også viktig å vite at LDN virker ulikt på ulike diagnoser. Noen diagnoser har veldig god effekt, mens andre kanskje bare har noe lindrende effekt.

Nedenfor er det en oversikt over sykdommer som LDN har vist seg å ha positiv effekt på. Den er hentet fra nettstedet lowdosenaltrexone.org og er oversatt til norsk.

Hensikten med oversikten, er å informere mennesker som er plaget av disse sykdommene om at LDN har hatt god effekt, slik at de kan ta med seg informasjon om LDN til sine respektive behandlende leger.

At en sykdom ikke befinner seg i denne listen betyr ikke at LDN ikke vil hjelpe, men bare at det er ikke prøvd ennå.

Kreftformer:

 • Benmarg (Multiple Myeloma)
 • Bukspyttkjertel
 • Brystkreft
 • Eggstokk
 • Hjernesvulst (Glioblastom)
 • Lever
 • Livmor
 • Lunge (ikke småcellet)
 • Lymfatisk leukemi
 • Lymfekreft (Hodgkin og
 • Non-Hodgkin)
 • Nevroendokrin (Carcinoid)
 • Nyre (Renal Cell Carcinoma)
 • Ondartet pigmentsvulst
 • Ondartet nervevevsvulst (Neuroblastoma)
 • Prostata (ubehandlet)
 • Strupe
 • Tykktarm & endetarm

Andre sykdommer:

 • ALS
 • Alzheimer
 • Bekterews sykdom
 • Behcet
 • Crohns sykdom
 • Cøliaki
 • Emfysem (KOLS)
 • Fibromyalgi
 • HIV/AIDS
 • Irritabel tarmsyndrom (IBS)
 • Kronisk tretthetssyndrom (ME)
 • Multippel Sklerose (MS)
 • Parkinson
 • Pemfigoid
 • Primær lateral sklerose(PLS)
 • Psoriasis
 • Revmatisk leddgikt
 • Sarkoidose
 • Systemisk Lupus (SLE)
 • Ulcerøs colitt
 • Wegeners Granulomatose

Hvordan er det mulig at en medisin kan påvirke et så bredt spekter av sykdommer?

Sykdommene som er listet ovenfor har alle et felles kjennetegn; i alle disse spiller immunforsvaret en sentral rolle – og i tillegg er det som regel lave blodivåer av endorfiner, noe som betyr mye i de sykdomsrelaterte svakhetene til immunforsvaret.

Andres forskning, på nevropeptide reseptorer til ulike menneskelige tumører, har funnet opioide reseptorer i mange typer av kreft. Disse funnene vitner om muligheten av en fordelaktig LDN-effekt på et bredt spekter av vanlige krefttyper.

Kreft

Rundt midten av 2004, rapporterer Dr. Bihari å ha behandlet over 300 pasienter med kreft som ikke hadde opplevd resultater med standard behandling. Etter fire til seks måneders behandling med LDN, viste omtrent 50% av den gruppen at kreftens utvikling var stoppet. Av disse viste over en tredjedel objektive tegn på at svulstene krympet.

Autoimmune sykdommer

Innenfor gruppen av pasienter med en autoimmun sykdom (se listen over), har alle gitt respons på LDN; alle har opplevd stopp i progresjonen av deres sykdom. Mange pasienter opplever i tillegg markert symptomforbedring. Personer med multippel sklerose, som det nå er 400 av i behandling hos Dr. Bihari, representerer den største delen pasienter innenfor gruppen med autoimmune sykdommer. Midre enn 1% av disse har noensinne erfart en ny MS-attakk så lenge de har opprettholt vanlig LDN-terapi hver natt.

HIV/AIDS

Frem til September 2003, har Dr. Bihari behandlet 350 AIDS pasienter med LDN i tillegg til annen AIDS terapi. I løpet av de siste 7 årene, viser over 85% av disse pasientene ingen målbare verdier av HIV-viruset – noe som er en langt større suksessrate enn de fleste nåværende AIDS-behanlinger kan vise til, og det uten noen signifikante sideeffekter. Det er også verdt å merke seg at mange HIV/AIDS pasienter hos Dr. Bihari har levd symptomfrie i årevis uten annen medisinering enn LDN.