Bivirkninger

For de aller fleste er det ingen eller lite bivirkninger ved bruk av LDN.

Det er ikke rapportert om store bivirkninger ved bruk av LDN. De mest vanlige er vanskeligheter med å sovne (for et mindretall av brukerne), rare drømmer og økte muskelspasmer eller spastisitet ved MS.

Søvnproblemene går som regel over etter 10-14 dager og kan i mellomtiden avhjelpes med innsovingstabletter eller Melatonin (foreskrevet av lege). Ved vedvarende problemer kan en prøve å redusere dosen.

Det er rapportert om mageproblemer(hardmage, løsmage ol.) fra enkelte pasienter. Inntak av LDN i eller sammen med væske og/eller mat kan avhjelpe på dette ifølge rapporter fra pasienter.

Enkelte kan oppleve økte symptomer de første 1-2 ukene på LDN. Dette er ikke en bivirkning, men begynnende virkning og skylles stimuleringen av immunforsvaret den første perioden. Etterhvert stabiliseres immunforsvaret og symptomene går tilbake. I enkelte tilfeller kan dette vare lengre enn 2 uker.

Det er også rapportert om økte leververdier, men i samtlige tilfeller vi er kjent med(bred pasientkontakt og kliniske studier) så normaliseres disse verdiene seg etter en periode.

Når det gjelder økte muskelspasmer eller spastisitet ved MS, kan dette også avhjelpes ved lavere dose (3mg).

Det har vært rapportert om tilfeller av svært ubehagelige "bivirkninger" blandt medlemmer på Facebookgruppa "LDN norge". Dette har i hovedsak vært abstinenssymptomer etter opiatbruk eller kombinering av LDN og opiater(Paralgin forte, Tramadol, imodium ol.). LDN skal ikke kombineres med opiater.