Usluge psihološke podrške

U trenucima u kojima Vam je potrebna podrška za prevazilaženje životnih zastoja ili ako samo želite da osnažite sebe, možete se odlučiti za jedan od nekoliko vidova psihološke podrške:

Psihoterapija - proces u kome psihoterapeut pomaže klijentu da osvesti i ojača svoje kapacitete za suočavaje sa poteškoćama zbog kojih dolazi na terapiju. Terapija je razgovor koji traje oko 50 minuta, a najčešće je ritam susreta jednom nedeljno. Psihoterapija je dugotrajniji proces, omogućava dublje sagledavanje svih aspekata problema i istorije njegovog nastanka, dovodeći do dubljih uvida u ličnost i pogled na svet. Psihoterapija može biti individualna i grupna. Ovde možete videti neke od teškoća kojima se možemo baviti na psihoterapiji.

Savetovanje i koučing – Za razliku od psihoterapije, savetovanje i koučing su najčešće usmereni na neki konkretan problem manjih razmera pa samim tim traju kraće od terapije. Metod je u većoj meri praktičan i fokusiran na konkretno pitanje i na specifičnosti problema. U slučajevima kada Vam je potrebna konsultacija, imate mogućnost da dobijete mišljenje o temama kao što su roditeljstvo, vaspitanje, profesionalni razvoj, planiranje karijere, itd. Koučing podrazumeva rad na konkretnom problemu sa ciljem da se dođe do rešenja koje je u tom trenutku optimalno za klijenta. Najčešće teme su: stres na poslu, planiranje ili promena karijere, promena stila života, itd.

Programi po meri – U slučajevima kada postoji potreba da grupa ljudi usvoji neku veštinu, radi zajedno na rešavanju nekog problema ili postoji potreba za pružanjem specifične psihološke podrške moguće je organizovati trening ili radionicu na određenu temu. Najčešće teme koje se obrađuju o okviru ovih programa su: asertivnost, komunikacija, timski rad, motivacija, konflikti, stres, liderstvo, priprema za brak i roditeljstvo, itd...

Sve usluge je pored srpskog, moguće izvesti i na engleskom jeziku.