Vídeos

Máis recente... Resume do 26º Festival do Río Castro (2019)

Promo do 26ª Festival do Río Castro (2019)

Flashmob 25º Festival do Río Castro (2018)

Resume do 25º Festival do Río Castro (2018)

Resume do 24º Festival do Río Castro (2017)

Promo do 24º Festival do Río Castro (2017)

Resume do 23º Festival do Río Castro (2016)

Promo do 23º Festival do Río Castro (2016)

Reportaxes da TVG dos anos 1997, 1998 e 1999

Fotos

Resume 2019

Resume 2018

Resume 2017

Resume 2016