Com millorar la qualitat de vida dels ciutadans de catalunya?

El col·lectiu ECONOMISTES PEL BENESTAR volem donar-hi una resposta.