Slåser

Slåser og korte forteljingar frå Strandebarm kan komma her.


Å missa kulturen sin.

Fyst kom sjøfålkjå med syflis og meslinga. So handelsmennena med brednevine. Te slutt kom misjonærana å tok frå di åndslive.
Standebarm til endes:

Omakurre

Strandar

Bygdagap

Fosspus

Skogakatt

Innstrending.