Lenkjer

Facebook

Kvam kulturminnelag: Gamle ord og vendingar frå Kvam, 1995


Hardanger 1940 (opptak frå 1939)


Harald Ljones - gartneriet

Oppgangssaga i Røyrvik - Bård Røyrvik

Knut Ljones - båtbygging


https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_dra_1990-02263P


Krigshistorie frå Tørvikbygd 

Arnt Kolltveit

Jon Brurok

Bjarne Ljones


https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_dra_2005-04351D


Kristoffer Kolltveit om Hans E. Kinck


https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_dra_2003-01185D


Kinck og hardingen


https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_dra_2003-00346D


Gravlagde skottar på Lingaholmane

Kristoffer Kolltveit


https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_dra_2005-03615DDialektar i Kvam

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_dra_2005-00199DMålsamlingar frå Bergen Stift av Ivar Aasen


https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2008071601001?searchText=Chr. Vidsteen


Oplysninger om Bygdemaalene i Søndhordland

https://www.nb.no/items/451bbb5d745a3cf26e50810519233fea?page=0&searchText=chr%20vidsteenOrdbog over Bygdemaalene i Søndhordland: med en kortfattet Lydlære og Bøiningslære samt Sprogprøver

https://www.nb.no/items/3096674050d8432420157e6cdb4040cd?page=0&searchText=chr%20vidsteenOlaf Rygh


Norske Gaardnavne: --- Søndre Bergenhus Amt

https://www.nb.no/items/90156474c372c5e14692e40db6118c5f?page=0&searchText=chr%20vidsteen


Masteroppgåver

Liv Torunn Tjelmeland (2016)
Språket i Åkrafjorden

https://folk.uib.no/hnohs/DEP/Tjelmeland,%20master.pdf

Hallvard Lie (2015)
«Men Odda e’ jo da naturle’ sentere’ fý oss, dao»

https://bora.uib.no/bora-xmlui/handle/1956/10038

Selje info

Dette er og ein måte å gjera det på

https://selje.info/index.php/Kategori:Spr%C3%A5khistorie