Strandebarmsdialekten


Ei fin lita gruppe samlast i Fossehuset ein gong i månaden og diskuterer saker som har med strandebarmsdialekten å gjera. Vil du vera med?

Det er Kvam mållag som kallar inn og organiserer. Me brukar lista til Hans Fosse som utgangspunkt.
Me vil ikkje gapa over for mykje, men sjå på noko av dette:

Me tek imot kommentarar med takk.

Kva med dialektkviss?
AB-Kviss  DE-Kviss FG-Kviss H-kviss

Visste du at:

I Strandebarm har me endinga -ana i hankjønn fleirtal (bunden form)

"Dei hestana, stutana og adle gutana."