Tiráž příručky

Přeloženo z originálu příručky „Miscarriage Management“ © The Miscarriage Association 2015

Registrační číslo charity 1076829 (England & Wales) SC039790 (Scotland)

Společnost s ručením omezeným, číslo 3779123

Registrovaná v Anglii a Walesu


The Miscarriage Association

17 Wentworth Terrace

Wakefield WF1 3QW

Telefon: +44 01924 200799

e-mail: info@miscarriageassociation.org.uk

www.miscarriageassociation.org.uk


Poděkování Misscarriage association

Naše upřímná poděkování za pomoc při psaní této příručky patří panu Kim Hinshawovi, porodníkovi v Sunderlandské královské nemocnici a paní Manjeet Shehmarové, gynekoložce v Birminghamské Ženské nemocnici a jejímu týmu. Jsme také vděční všem, kteří s námi sdíleli své myšlenky a zkušenosti. Asociace Miscarriage Association je registrovaná charitativní organizace s telefonní linkou a on-line poradnou a řadou užitečných příruček o ztrátě těhotenství.