SJ E2 1333

SJ E2 1333

Fd. SJ E 1333

Loket är byggt av Vagn o Maskinfabriken i Falun 1917 som ett av 133 stycken E-lok. Loket stod uppställt i Österkälen norr om Ulriksfors på Inlandsbanan när vi tog ut det ur plastpåsen i lokhuset 1994. Loket är det andra E2 loket vi har haft i vår ägo, och är en ersättning för lok E2 909 som vi lämnade tillbaka till SJ, som sedan sålde detta lok till Hull Chelsea Wakefield RR i Canada i början på nittiotalet.

I månadsskiftet augusti-september 2010 gick vårt kontrakt på uppställningsplatserna i Varbergs lokstall ut och det var dags att flytta E2

1333. Flytten gick hem till lärje efter några år i Landeryd

Loket används för våra ångloksdraga tåg.

Filmklipp samt teknisk data kan du se efter bilderna nedan

Nymålad och fin på Lärje 10 aug 1995. Foto: Stig Johansson

Teknisk data

Cyl dim: 500 x 640 mm

Slidstyrning: Walschaert

Drivhjul: 1388 mm

Löphjul: 970 mm

Hjulbas: 7050 mm

Mat vikt: 53 ton

Tjänstevikt: 57,5 ton

Adh vikt: 50 ton

Rostyta: 2,08 m2

Eldyta, inv: 103,2 m2

Ångtryck: 12 kp/cm3

Dragkraft: 9 Mp

Sth: 70 km/t


Tender

Hjul: 1100 mm

Hjulbas: 3200 mm

Mat vikt: 13,6 ton

Tjänstevikt: 33,6 ton

Vattenförråd: 14 m3

Kolförråd: 5,2 ton


Lok + tender

Hjulbas: 13850 mm

Längd ö b: 17650 mm


Filmklipp

Dagstur till Mölnlycke 2022

Kinnaredsbacken Tågdagarna Landeryd - 6 september 2014

Tågdagarna Landeryd - 6 september 2014

Tågdagarna Landeryd - 6 september 2014

E2 1333 Signalerar Hej till publiken! - Tågdagarna i Landeryd 2013

E2 1333 backar upp på vändskivan, sett från expeditionen på lokstallet - Tågdagarna i Landeryd 2013

E2 1333 som vänds på vändskivan och B3 130 som backar upp för att slaggas och fylla förråden - Tågdagarna i Landeryd 2013

Efter genomförd tjänst backar E2 1333 upp till lokstallet för att sotas och slaggas, innan hon ska gå i stall - Tågdagarna i Landeryd 2013

Smålandsstenar, Tågdagarna i Landeryd 2013 och 1333:an passerar perrongen för att byta ände - Tågdagarna i Landeryd 2013

E2 1333 på Tågdagarna i Landeryd - Tågdagarna i Landeryd 2013

Ångtågsresa 1 - Västkustbanan 31/5 2009, firande av B-loket 100 år, parallellkörning 4 ånglok

Ångtågsresa 2 - Västkustbanan 31/5 2009, firande av B-loket 100 år, parallellkörning 4 ånglok

Ångtågsresa 3 - Västkustbanan 31/5 2009, firande av B-loket 100 år, parallellkörning 4 ånglok

Ångtågsresa 4 - Västkustbanan 31/5 2009, firande av B-loket 100 år, parallellkörning 4 ånglok

Ångtågsresa 5 - Västkustbanan 31/5 2009, firande av B-loket 100 år, parallellkörning 4 ånglok

Ångtågsresa 6 - Västkustbanan 31/5 2009, firande av B-loket 100 år, Varberg C

Ångtågsresa 7 - Västkustbanan 31/5 2009, firande av B-loket 100 år

Ångtågsresa 8 - Västkustbanan 31/5 2009, firande av B-loket 100 år, parallellkörning

Ångtågsresa 9 - Västkustbanan 31/5 2009, firande av B-loket 100 år, parallellkörning 4 ånglok

Ångtågsresa 10 - Västkustbanan 31/5 2009, firande av B-loket 100 år, parallellkörning 4 ånglok

Ångtågsresa 11 - Västkustbanan 31/5 2009, firande av B-loket 100 år

Ångtågsresa 12 - Västkustbanan 31/5 2009, firande av B-loket 100 år, parallellkörning 4 ånglok

Inför parallellkörningen Göteborg - Halmstad - 30-31/5 2009, Lärje

Parallellkörning Göteborg - Halmstad, starten i Göteborg - Västkustbanan 31/5 2009, firande av B-loket 100 år, parallellkörning 4 ånglok

Parallellkörning Göteborg - Halmstad, delen Mölndal - Varberg - Västkustbanan 31/5 2009, firande av B-loket 100 år, parallellkörning 4 ånglok

Parallellkörning Göteborg - Halmstad, slutet - Västkustbanan 31/5 2009, firande av B-loket 100 år, parallellkörning 4 ånglok

Steamlocomotives visit Halmstad - Västkustbanan 31/5 2009, firande av B-loket 100 år, parallellkörning 4 ånglok