BJ Hg 226

BJ Hg 226

Fd. SJ Hg 752

Trafikförvaltningen Göteborg - Dalarna - Gävle GDG beställde strax innan förstatligandet sju st Hg-lok av SJ:s modell av ASEA och Nohab. Det som skillde BJ loken från SJ loken var att BJ hade andra boggier så man kunde få ett högre axeltryck samt hade oxså en högre sth 90 km/t.

Två lok levererades till BJ, 225 och 226 och fem lok levererades till Södra Dalarnas Järnväg, SDJ med nr 501 - 505. Lok 226 har ASEA tillverkningnummer 1177. Vid SJ fick loken nr 751 - 757. Vid förstatligandet 1948 värderades loket till 347.664 kr.

Sällskapet fick loket i början på 90-talet sedan loket stått avställt en tid på Centralverkstaden i Örebro, innan leveransen bekostade BJs ett boggibyte.

Vid leveransen 1948 till det då förstatligande BJ var loket målat i GDGs färger. BJs har gett loket GDGs-design, ett utseende loken hade vid leverans.

Sedan år 2000 är loket avställt på grund av elektrisk brand i hytten.

Loket är med i BJs bevarandeplan.

Älvängen Foto: Stig Johansson

Gamla Bergslags Lärje Foto: BJs fotosamling

Säffle Foto: BJs fotosamling

Trollhättan Foto: Stig Johansson

Norr om Velanda Foto: Stig Johansson

Teknisk data

Axelanordning: Bo ´Bo´

Effekt: 4 x 440 1760 hk

4 x 325 1300 kW

Sth: 80 km/t

Dragkraft: 16 Mp

Största axeltryck: 17,2 ton

Total hjulbas: 8,5 m

Drivhjul: 1100 mm

Antal drivmotorer: 4 st

Motortyp: KJ 77D

Adh vikt: 64,8 ton

Tjänstevikt: 64.8 ton

Längd: 12,5 m

Bredd: 3 m


Tillverkning: ASEA, Nohab

Leverans: 1948