TGOJ Ma 403

TGOJ Ma 403

Ma 403 levererades 1953 till privatbanan TGOJ (Trafikaktiebolaget Grängesberg-Oxelösunds Järnvägar) som det tredje loket i en serie av nio. Loket är byggt i Falun och den elektriska utrustningen kommer från ASEA Västerås.

Ma 403 och hennes systrar hade som huvuduppgift att dra malmtågen från gruvan i Grängesberg till Järnverket och exporthamnen i Oxelösund. Men loken var så bra - när de beställdes var tanken att de skulle gå i multipel, dvs två och två, något som inte behövdes då de orkade med malmtågen ändå - att de stundvis var övertaliga vid TGOJ. Då hyrdes de ut till SJ, inte minst var just Ma 403 uthyrd en tid på 1980-talet och drog godståg mellan Gävle och Göteborg, den gamla BJ-sträckningen.

Efter 1990 när gruvan stängdes fortsatte Ma 403 och de andra Ma-loken att dra tunga godståg genom Sverige och återigen fanns loket ofta i Göteborg för att dra containertåg från Skandiahamnen.

Efter 59 år av förtjänstfullt arbete beslutade slutligen Green Cargo, som slukade TGOJ 2011, att Ma-loken skulle fasas ut och efter viss påtryckning erbjöd de Sveriges museala föreningar att köpa loken.

Ma 403s sista aktiva tjänstgöring var Stålpilen mellan Hofors och Hällefors och den 11/12-12 hämtade BJs sitt nyförvärv vid den forna hemorten Eskilstuna.

Loket är idag och sedan dess i precis det utförande som hon hade under sina 15 sista år i kommersiell trafik och i maskinellt mycket gott skick.

TGOJs Ma-lok skiljde sig mycket lite från SJs Ma-lok, men dock på några punkter. Den mest uppenbara skillnaden är maskinrumsfönstren, som på TGOJs lok var runda, medan SJ hade rektangulära, så som på Da-loken.

Det som gör Ma 403 speciell är att hennes maskinrumsfönster är större än de som systrarna begåvades med. Hon är inte ombyggd, utan levererad så och det verkar inte finns kvar någon dokumentation om varför och inte heller finns det någon kvar som minns.

Kanske var det så att TGOJs ingenjörer insåg, efter leverans av Ma 401 och 402 att deras lok hade mindre ljusinsläpp till maskinrummet än SJs Ma-lok, och därför ändrade på specifikationerna till Ma 403. När loket levererades kan någon TGOJ-chef såg loket ha utbrustit ”Men hur f**n ser loket ut?” varvid resterande lok fick de mindre fönstren…

Fredriksson på SJVM, första hälsningen Lördagen 26 oktober 2013 planterade Bergslagernas Järnvägssällskap en ättling till granen Fredrik, "Fredriks-son" vid spåret till Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle. När lokföraren hälsar genom honnör och med ljudsignal ger "tåg kommer" (minst 3 sekunder) säger sägnen att det ger lycka till på den fortsatta färden. Detta har gällt sedan 1870 talet på BJ mellan Upphärad och Prässebo, och kan väl nu få gälla på både UGJ och ankommande och avgående "rörelser" vid Sveriges Järnvägsmuseum. Man skall dela med sig av goda seder. "Riktiga lokmän" kostar på sig att vårda goda traditioner.

Nymålad i BJ färger men med TGOJ design program

Bak hänger Ma 403. Vinterresan 2014-02-02. Foto: Stefan Lindberg

Teknisk data

Sth: 100 km/h

Tillverkning: ASEA 1345 VM 633

Leverans: 1954

Längd: 16.8 m

Bredd: 3 m

Höjd: - m

Tjänstevikt: 105 ton

Dyn vikt: 130 ton

G-broms: 105 ton

P-broms: 110 ton

R-broms: - ton