Granen Fredrik

Historian om Fredrik Gran

Invigning av Fredrik nr 3. Nr 1 planterades 1873 av en rallare som hette just Fredrik. 1983 kapades granen av en slyröjare. Då tog lokförare Nils Erik Axelsson och hans hustru Elsa en gran från sin trädgård och planterade bredvid den gamla. Men nu skulle ju den gamla banan genom Upphärad och Velanda flyttas och bli dubbelspår, vad göra, då tog Anders Brobeck från Trollhättan tre rotskott och skickade till en granuppfödare Edwin Smits i Holland. Resten ger sig i filmen. Sista tåget på gamla banan gick 4/11-2012.

Mellan Prässebo - Upphärad (Göteborg - Trollhättan) står granen Fredrik, ingen lokförare missar att hälsa eller tuta, Fredrik är deras egna skyddshelgon. På 1870-talet lär en av rallarna på eget initiativ ha planterat en gran invid spåret. Efter 75 år var granen bara dryga metern hög. Namnet Fredrik fick den av lokförarna efter rallaren som planterat den. Med åren har Fredrik blivit en kändis bland lokförare och järnvägsintresserade och många fascineras av historien.

Seden att lokföraren hälsar genom att ge ljudsignalen ”Tåg kommer” (minst 3 sekunder lång signal) vilket sägnen ger lycka till på fortsatta färden. Alla riktiga ”lokmän” hälsar på brodern ”Fredriksson” i Varpemossen på BJ mellan Göteborg och Trollhättan.


1983 var olyckan framme, en röjning av banvallen kapade huvudet av granen så att bara en stubbe återstod. Men en tradition med djupa rötter bryter man inte i första taget. En av lokförarna som ofta körde sträckan, Nils-Erik Axelsson och hans hustru Elsa planterade en ny gran. Platsen märktes för säkerhets skull ut med en liten märktavla. Därmed fanns två granar.

Men så kom utbyggnaden av den nya järnvägen mellan Göteborg - Trollhättan, med dubbelspår och tåg i hastigheter upp till 250 km/h behövde banvallen rätas och flyttas ca 200 meter öster om den gamla banan. Därmed verkade Fredriks saga vara slut, om det inte hade varit för ett antal järnvägs- och barrträdsentusiaster. Med hjälp av trädexperter från Holland har man nu lyckats få fram ett antal ättlingar av ett rotskott från Fredrik I. Bara det lite av en sensation eftersom rotskott från granar är ytters ovanliga. Så nu växer en ättling av Fredrik I alldeles bredvid järnvägen, ett skyddande staket har satts upp runt och även en plakett från föreningen BJs där historien om Fredrik finns nedskriven.

Nu har lokförarna som trafikerar de östra provinserna fått sin egen ”Fredrik”, en ättling till granen Fredrik på BJ planterades 2013-10-26 nära järnvägsgrinden på Sveriges Järnvägsmuseums område i Gävle.

Lennart Eriksson vilar sig på skyffeln medans Tommy Bergqvist inspekterar Jan Karlsson när han för hand justerar in Fredriksson

Fredriksson en ättling till Fredrik är från 2013-10-26 planterad i Gävle. Nu gäller det att få lokförarna på ostkusten att förstå det goda med att hälsa på granen

Tommy Bergqvist har gjort denna skylt till Fredriks-son

Mats Ragnarsson, Olle Malmberg, Thomas Pettersson, Tommy Bergqvist, Lennart Eriksson lyssnar när Anders Svenson & Robert Sjöö säger några väl valda ord.