Godsvagnar

BJ Fc 463

Vagnen är byggd 1898 av Atlas och hade 1946 axlar av typ I. BJ hade 7 vagnar och vagntypen hade 7 sittplatser i 3:e klass, axelavstånd 4,3 meter och vagnen har bara skruvbroms och tryckluftsledning.

Enl särtyck 77 byggde SJ om följande vagnar 1949 till bangårds och tjänstevagnar BJ F1 368 - 370, 372, CF 461, 463 - 466. SJ gav vagnen nummer Qgy 608 011 senare 946 0292, vagnen brukades av vågreparatörer.

När BJs övertog vagnen på rekommendation av Sten Holm på Sveriges Järnvägsmuseum kunde man inte ana vad det var, vagnen var helt inkädd med asbets både in och utvändigt på väggarna och på golv och under taket med brädor och skjutdörrarna fattades. BJs har återställt vagnen.

Vagnen är med i BJs bevarandeplan.

BJ Gsh 628

Vagnen är tillverkad år 1914 av Vagn & Maskinfabriken i Falun och hade vid BJ axel av typ II. Lastytans längd var 8,95 m och bredd 2,75 m, golvyta 24,6 m2, lastförmågan var 15 ton och vagnens vikt 12,1 ton, axelavstånd 6 meter.

Vagnen är utrustad med tryckluftsbroms, skruvbroms, truppbänksbeslag och hästbommar.

F.d. SJ Gshu 38625. Vagnen har BJs erhållet av Malmbanans Vänner i mitten av 90-talet. Sista tjänst vid Banverket hade vagnen vid rälsbyte på Skelleftebanan. Vagnen har haft hög bromshytt viket den kommer att få så småningom.

BJ Gsh 771

Vagnen levererad 1924 av Wegman till BJ som Gsh 771, till SJ för 4359 kr 1949 som SJ 38536 (ex BJ 771) Omlittererad till Gs 1962 Slopad 1967-04-06

Omregistrerad till Montagevagn 1967 Omregistrerad till Qgb-y 9450851 1967-09 (Östersund).

Vagnen är byggd av Wegman i Cassel 1924, BJs erhöll vagnen från Sveriges Järnvägsmuseum 9 september 2005.BJ Gsh 678

Vagnen byggd av Wegman år 1924 och levererad som G3 678, övertagen av SJ 1948 för 4981 kr. Vagnen omlittrerades 1962 till Gs och slopades 1967 04-06. BJs erhöll vagnen från Sveriges järnvägsmuseum 2009-09-09.


BJ Gsh 769

En standard G finka byggs av Wegman & Co i Cassel 1924 för BJ. Vid Sj blev den såsmåningom tjänstevagn med nummer 946-8957-1, och förvärvades av OKBv 1983 och blev BJs egendom 1997 men hämtades inte hem till Lärje förrän år 2004.

GBJ Q 502003

Vagn för emulgeringsmedel från SOAB i Möldals Övre. Vi fick vagnen i slutet av 80-talet. tidigare nummer 502146, vagnen är byggd för Svenska Oljeslageri AB av Wismar 1938 med nummer 21207.

BJ Gsh 624

SJ Kö 100747

Klassisk äldre silovagn från 50 talet

SJ Q12 502117

Gammal tankvagn från SOAB fylld med stelnad harts eller linolja tanken monterad på f,d, grusvagn SJ 624628 BJs fått i gåva av banverket och blivit uppmärkt som TEXACO vagn .

© 2012. Be


BJ Ib 4483

1939 kom GDG över 114 vagnar av denna typ som var tillverkade för Kina av ACF i Belgien. Vagnarna kunde inte levereras på grund av krigsutbrottet och de kom till Sverige istället. 57 vagnar registrerades på BJ och 57 vagnar på GDJ.

Vid SJ fick vagnen litt Ibr nr 102222. Lastytans längd är 11,5 m och bredd 2,86 m.

Golvytan är 32,9 m2, inte höjd på sidoväggarna är 1,4 meter.

Besiktningshandlingarna hos VoV ger lite avvikande uppgifter kring vagnarna jämfört med vad som står på BJs sida. Alla BJ/GDJ-vagnar benämns redan från första besiktning i okt 1939 som Ib.

Vagnarna var utrustade med axlar SJ typ 23 vilka jag antar är rullageraxlar.

BJ-vagnarna (GDJ-vagnarna) var: 4449 (2957) tillv ACF, monterade vid TGDGv och bes 42-12-10 4450-4454 (2952-2956) tillv BM, bes 41-04-29. 4455-4485 (2921-2951) tillv ACF, monterade vid ASJF och bes 41-04-29. 4486-4505 (2901-2920) tillv ACF, bes 39-10-24. Vagnarna som monterades i Sverige fick en högre lastgräns (50 ton) än de som verkar ha levererats monterade (40 ton) så man kanske gjorde någon förstärkning av vagnarna men det skiljer inte mycket i vikt så det var knappast något omfattande. Bromsutrustning - Westinghaus 10” med lastväxel och bromsregulator.

BJ Os 1917

BJ Os 2624, 21739 Vagnar vi fått från Nohab i Trollhättan 1995

BJ Os 6200

Vagnen är tillverkad år 1913 av SCV och har axlar av typ II., axelavstånd 4 meter.

Vagnen fick vid förstatligandet 1948 SJ littera Os med nummer 8808, bokfört värde 3953 kr. År 1958 slopads vagen och år 1962 köpte Bolidenbolaget i Helsinborg vagnen för transporter av bland annat koppar. BJs har fått vagnen av KLJ som gåva i slutet på 80-talet. Vagnen är obromsad, har haft broms, och har glidlager.

BJ Os 6528

Vagn BJ N3 6528, blev SJ Os 9047 vid förstatligandet, bokfört värde 3953 kr. Vagnen byggd av Södertälje Verkstäder 1915. Slopades 1964. Till BJs 2005-09-10 från Sveriges Järnvägsmuseum.


BJ Os 6850

Vagnen är tillverkad år 1925 av EVA i Wismar och hade år 1946 axlar av typ XII,, axelavstånd 4,5 meter.

Vid förstatligandet 1948 fick vagnen vid SJ littera Osu 14334, värde på vagnen 3792 kr . Slopad år 1965. År 1966 köpte Bolidenbolaget i Helsingborg vagnen där den brukades för transporter av bland annat koppar. BJs har fått vagnen av KLJ i slutet på 80-talet.

Vagnen har glidlager och KK G broms.

BJ Ou 3915

Tillverkad av Bautzen 1944, blev därefter SJ Ou 78193/Om 361 8241-4, bokfört värde 6483 kr. Den lånades av SÅS från ägaren SKÅJ, men tömdes i slutet av 2004 på lasten betongpålar och har sannolikt av SKÅJ dragits till Sala. Står idag på Lärje.

BJs byter till sig denna vagn mot Oms 361 9915-2.

3906; 3922 Ou

Levererad 1944 som BJ Ou 3906 - 3922

Vi har även Ou 89232, 88792

BJ Ns 4895

Vagnen är tillverkad någon gång mellan 11915 av Kockums med tillverkningsnummer NJ40655, såld till Bj 1937. Vagnen hade 1946 axlar av typ II. Vagnen har haft bromshytt. Axelavstånd 4 meter. Vid förstatligandet 1948 hade vagnen littera Os och värderades till 1.116 kr, vid SJ fick den littera Os med nummer 8667. SJ slopade och sålde vagnen till Grycksbo pappersbruk 1967 varifrån mf GDJ fick vagnen. I slutet på 80-talet fick BJs vagnen i ett byte med mf GDJ. Vagnen har rulllagerboxar med 21:or.

SJ Q12 506908

Vagnen tillverkad av Christian Olsson i Falkenberg 19xx. Aluminiumtank. Vagn erhållen i gåva av EKA i Bohus i samband med avvecklingen av klortillverkningen hösten 2005.

Vi har även Q12 506442, 506441

Vagnar hämtade i Bohus och transporterade till Lärje 2005-09-20

SJ Q12 506208

Vagnen tillverkad av Christian Olsson i Falkenberg 19xx. Vagn erhållen i gåva av EKA i Bohus i samband med avvecklingen av klortillverkningen hösten 2005.

Vagnar hämtade i Bohus och transporterade till Lärje 2005-09-20.

© 2012. Bergslagernas Järnvägssällskap. Alla rätti


SJ Grf

Grf är en klassisk kylvagn från 50 talet och ett gäng finns bevarade hos oss

SJ nr 45076, 45163, 47851, 47945, 50925, 50944, 51008, 48025

SJ Gre 52083

Täckt godsvagn från 60/70 talet. Vi har även Gre 52710 bevarad hos oss


SJ Q14u 101478

Klassisk Cementa vagn

SJ G 37387

Detta är en cykelfinka med genomgång för resandetåg.


SJ Q12 506665

Vagnen tillverkad av Christian Olsson i Falkenberg 19xx.Vagn erhållen i gå¨va av EKA i Bohus i samband med avvecklingen av klortillverkningen hösten 2005.

Vagnar hämtade i Bohus och transporterade till Lärje 2005-09-20.

SJ Q12 504602

Gasolvagn vi fått i gåva av SHELL i Göteborg. Vagnen är tillverkad av Christian Olsson nr 1235 Falkenberg 1952.

SJ Q12 506549

BJs fick denna vagn i gåva år 2006 av Vopak Logistics Nordic AB i Skarvikshamnen då numera laster går i mer flexibla tankcontaners. Denna vagn och en syster gick i många år i skytteltrafik mellan Skarvikshamnen i Göteborg och Falun med lim. Vagnen är uppsnyggad 2007. Byggd av Christian Olsson i Falkenberg 196x för dotterbolaget AB Tankvagnar.


SJ Q12b 506251

Tillverkad av Christian Olsson Falkenberg nr 4209 år 1958.

Vagnen har BJs erhållit i gåva av Shell Raffinaderi AB 2004.