Om BJs

Om oss, Bergslagernas Järnvägssällskap

Bergslagernas Järnvägssällskap är en ideell förening bildad 1972. Vår målsättning är att bevara äldre järnvägsmaterial, företrädesvis med anknytning till Bergslagsbanan eller Göteborg samt att bedriva trafik med veterantåg. Den geografiska basen för verksamheten är den egna bangården "Bergslags Lärje" belägen i de östra delarna av centrala Göteborg.

 

Varje lördag är det arbetsdag på Lärje men även många andra, Välkommen!