Instruktion för bromsare vid Sveriges Enskilda Järnvägar, år 1936