Progression

VFL er det værktøj, der muliggør at barnet/eleven, læreren og forældrene kan følge og synliggøre barnets/elevens læring og udvikling.
Se desuden afsnittet om læringsdybde og taksonomier.

James Nottinghams Progress/Achievement Quadrant. Han mener, at alle underviseres mål burde være, at eleverne enten kommer i "kasse" 2 eller 4. Det er der hvor eleverne har en høj læringsprogression.


James Nottingham taler her om elevens præstation (Achievement) og fremskidt/progression (progress). Han mener, det er et problem, at vi alt for ofte kun er interesseret i elevens præstation (karakter). Vi skal i højere grad interessere os for elevens fremskridt/progression.Carol Dweck. professor i psykologi ved Stanford University har påvist, at elever kan falde ind under to kategorier vedrørende intelligens - noget hun kalder fixed mindset (fast tankegang) og growth mindset (dynamisk /udviklende tankegang).

Elever med et fixed mindset oplever deres intelligens som uforanderlig. Disse elever har tendens til at give op, når de stilles overfor en udfordrende opgave, fordi de sidestiller fejl og fiasko med lav intelligens.

I VFL arbejder man udfra et dynamisk mindset, hvorfor der er meget fokus på elevernes progression.

Kopi af VFL Dansk 1. og 2. kl..docx
Kopi af Sproglige-mål.docx

Rubric

En rubric er et målsætnings- og evalueringsskema, der tydeliggør for både eleverne og læreren, hvad der lægges vægt på i arbejdet med og bedømmelse af et stykke arbejde.

I en rubric er progressionen også tydeligt vist.

Nedenfor ses eksempler til matematik og naturfag, hvor der tages udgangspunkt i h.h.v. de matematiske og naturfaglige kompetencer.

puzzle.pdf
Naturfags puzzle.docx
IBSE rubrics.pdf