Feedback, Feed up, Feed forward

God vurdering giver retning videre => gode tilbagemeldinger viser vejen mod nye mestringsmål.

Trude Slemmen (Vurdering for læring i klasserummet)

Flere steder forklares ”feedback” ved hjælp af begrebet ”kløften”. Feedback har til formål at reducere kløften mellem det sted, hvor eleven er, og det sted, hvor det er meningen, at han eller hun skal være. Den enkelte lærer må derfor have viden om, hvor den enkelte elev er, og hvor det er meningen, eleven skal være – eller bevæge sig hen.

Lærerens feedback gives f.eks. i relation til John Hatties tre vigtige feedbackspørgsmål:

  • Hvor er jeg på vej hen?
  • Hvordan klarer jeg mig?
  • Hvor skal jeg hen herfra?
PP Feedback kort præsentation.pdf

Effekt

Forskning viser, at løbende tilbagemeldinger til eleverne har markant effekt på læringen.

I VFL-tænkningen er man optaget af at få oparbejdet en vurderingskultur, hvor den formative vurdering er central - dvs. løbende kvalificeret feedback målrettet den enkeltes læring. Elever og lærere finder ”bevis for læring” så man med afsæt heri kan få viden om aktuel læringsudbytte og give relevant feedback. Eleverne inddrages i arbejdet med bevis for læring og trænes i at forholde sig til egen læringsproces og forholde sig refleksivt til egen faglige og personlige udvikling.

Videoer

Ron Berger from EL Education demonstrates the transformational power of models, critique, and descriptive feedback to improve student work. Here he tells the story of Austin's Butterfly. First-grade students at ANSER Charter School in Boise, ID, helped Austin take a scientific illustration of a butterfly through multiple drafts toward a high-quality final product.

This video accompanies the book Leaders of Their Own Learning: Transforming Schools through Student-Engaged Assessment.

My favorite no.

Brug fejl som udgangspunkt for læring.

James Nottingham “Seven Steps to Feedback Heaven” with text in Danish

Eksempler

I Vejen Kommune var starten af VFL arbejdet karakteriseret ved, at der blev anvend mange skemaer i mange forskellige udgaver. Efterhånden som VFL er blevet implementeret er arbejdet med skemaer blevet mindre.

Vi har her valgt at dele forskellige forslag til skemaer, da det er en god måde at få startet på at arbejde med VFL.

Dansk Novellefilm genretræk 5 årg..docx
Dansk Gyser genretræk 5.årg.docx
Dansk -Novelle genretræk 5. årg.docx
Dansk eventyr handlingsbro.docx
Billedkunst efterår.docx