Globale nyheder

Grafisk materiale

På Challenging Learnings hjemmeside kan der hentes en bunke inspiration til arbejdet med vurdering i undervisningen.

Der er også meget materiale på dansk. Dog skal man registrere sig for at hente det.


Kendetegn ved et velfungerende samarbejde mellem lærere og pædagoger

Dette notat præsenterer de bud litteraturen har på, hvad der kendetegner et velfungerende samarbejde mellem lærere og pædagoger om undervisningen i grundskolen, og hvilke forhold der er afgørende for, at en velfungerende samarbejdspraksis mellem de to fagligheder kan etableres og udvikles med henblik på at styrke elevernes læring, udvikling og trivsel.

Udgivelsesår 2017


Kendetegn_samarbejde_web.pdf

Nye/kommende bøger fra Dafolo

Feedback i matematik

I denne bog rettes fokus direkte mod feedback i et af skolens største fag: matematik. Læringsmålstyret undervisning og læringssamtaler mellem elever og lærere kalder på forskellige former for feedback, og en moderne fagundervisning må planlægges med øje for, hvordan eleverne kan modtage og give feedback til hinanden og til læreren.

Feedback i matematik tager afsæt i områder/discipliner/arbejdsformer fra matematikfaget og kobler dem med forskellige former for feedback. Fokus er på de områder, hvor samtale og dialog er i spil i forvejen, og bogen lægger dermed også op til øget brug af samtale og dialog i et matematikfag, som per tradition har et udpræget ?opgaveregningsfokus?. Udgivelsen følger dermed også op på de dele af Forenklede Fælles Mål i matematik, som retter sig mod sproglig udvikling og kommunikation i faget.

EVA har gennemgået udvalgt forskning i god og motiverende undervisning, og fem elementer går igen.

Hvis en lærer skal motivere og opnå progression hos sine elever, skal hun sørge for at skabe et trygt og motiveret læringsmiljø, sætte mål for sine elever, arbejde med evaluering og feedback, inddrage eleverne i undervisningen og variere undervisningen.

Udgivelsesår 2014


EVA_Undervisning_Vol_01_Elementer (1).pdf

Formativ vurdering - praktiske teknikker til klasseværelset

Denne bog er en praksisgennemgang af de fem undervisningsstrategier, der præsenteres i Løbende formativ vurdering, og er dermed perfekt til dig, der ønsker at afprøve Dylan Wiliams feedbackteknikker i dit eget klasseværelse. Bogen giver en oversigt over hver af de fem strategier og indeholder reflektionsskemaer, vurderingsskemaer og andre værktøjer til brug i det praktiske arbejde med formativ vurdering.

Henning Fjørtoft, Postdoktor Institutt for lærerutdanning har i Facebook gruppen "Vurdering for læring i Danmark" delt følgende materiale/henvisninger:

1) Ved Institutt for lærerutdanning (NTNU) har vi utarbeidet en ressursliste for skoler som arbeider med vurdering: https://www.ntnu.no/ilu/ressurser-vurdering-laring

2) Dafolo har oversatt og utgitt noen av mine publikasjoner om vurdering: Jeg har blant annet skrevet et kapittel i denne boken om læringsmål: http://bogenshjemmeside.dafolo.dk/Henning-Fj%C3%B8rtoft-Tje…

3) Min egen bok "Effektiv planlægning og vurdering Læring med mål og kriterier i skolen" kom også ut for noen uker siden: http://www.dafolo-online.dk/…/l%C3%A6reruddannelsen-effekti…

4) Sammen med flere kolleger har vi dessuten nylig utgitt (på norsk) en bok om vurderingskompetanse i skolen, og hvordan dette kan utvikles https://www.universitetsforlaget.no/…/vurderingskompetanse-…


Data skal styrke elevernes læring og trivsel

To nye rapporter (jan. 2017) peger på et potentiale for, at landets folkeskoler kan blive bedre til at anvende data til at følge elevernes faglige udvikling. Mange skoler oplever et ønske fra forældrene om at få redskaber til at følge deres barns udvikling.

  • Der skal fokus på lærernes og pædagogernes inddragelse i udviklingen og udvælgelsen af data for at skabe en bedre implementering og forankret ejerskab til brug af data.

Læs mere og hent rapporterne her

VURDERING FOR LÆRING er en gruppe for alle lærere, skoleledere og skoler som er med i satsingen Vurdering for læring. Gruppa har som mål å være en arena for faglig utvikling, erfaringsutveksling og refleksjon. Her kan du lese og dele undervisningsopplegg, finne og dele linker og aktuelle ressurser om vurdering for læring.

Internasjonale studier viser at vurdering for læring er en av de mest effektive måtene å styrke elevenes utbytte av opplæringen på og deres muligheter til å lære. Vurdering for læring kan vi forstå som en måte å tenke og handle på, som hele tiden har elevenes læring som mål. Vurdering for læring handler altså ikke om spesielle teknikker eller et sett prosedyrer, og heller ikke om skjemaer eller skriftliggjøring, men om skolens lærings- og vurderingskultur.Dialog er grundlaget for læring, fordi den giver plads til, at man kan interagere med og engagere sig i viden og i andres ideer. Denne bog fokuserer på, hvordan læreren kan bruge dialog til at hjælpe elever med at opnå en dybere forståelse og et sprog for at tale om deres læring. Bogen præsenterer nogle af de bedste måder, hvorpå dialog kan bruges til at hjælpe eleverne med at bevæge sig fra at ?vide? til at ?forstå?. Det indebærer, at eleverne kan skabe forbindelse mellem begreber og viden, ideer og spørgsmål og mellem det, de tidligere har lært, og det, de lærer nu.