Implementeringsplaner

Vejen Kommunes første publikation om VFL var et pixihæfte om "Vurdering for læring" og tænkningen bag.

Hæfter er redigeret af Udviklingskonsulent Henriette Vendelboe Eriksen, 2015


Vurdering for læring rev. 2015.pdf

VFL i praksis

I VFL i praksis beskrives følgende:

1. Vejen Kommunes forståelse af læring

2. Grundsten i læringsarbejdet

  • Læringsmiljø
  • Relationelle kompetencer
  • Klasseledelse

3. Introduktion til VFL-taksonomier

  • Taksonomier
  • Kriterier for Dagtilbud & Skoles understøttelse af VFL
  • Kriterier for skoleledelsens understøttelse af VFL
  • Kriterier for teamets understøttelse af VFL
  • Kriterier for medarbejderes understøttelse af VFL

4. Centrale temaer i arbejdet med VFL

  • Kultur for læring
  • Læringsmål, progression og læringsdybde
  • Vurdering: feedback, feedforward, beviser for læring
  • Refleksion og egenvurdering
  • Spørgsmål og refleksionsniveauer

Implementeringsplanen for VFL i praksis er blevet revideret nov. 2016. Layoutet er mere læsevenligt, med flere billeder.

Dokumentet er udarbejdet i samarbejde mellem forvaltning, ledelse og lærere og tænkt som et arbejdsdokument, der kan tilpasses den enkelte skoles behov.


Vurdering for læring web.pdf