Vurdering for læring i Vejen Kommune

I arbejdet med VFL som kommunal indsats er der tale om en tænkning- eller et mindset, der er kulturdannende for såvel ledelsens som lærernes daglige praksis.

Tænkningen i VFL er optaget af elevens lyst og motivation til at lære.

VFL som indsats er tænkt inden for Vejen Kommunes skolepolitiske ramme. Her sættes fokus på, at eleverne lærer, når de er motiverede, når de trives og får passende udfordringer og relevant feedback. Eleverne skal tilegne sig viden, færdigheder og kompetencer, være aktive i egne og andres læreprocesser og indgå i et miljø præget af fordybelse og fagligt engagement. For at kunne udvikle eget læringspotentiale bedst muligt skal den enkelte elev mødes med tydelige og høje forventninger, hvor underviseren tager afsæt i den enkeltes forudsætninger og opstiller progressive, synlige mål for læringens proces og resultat.

Læs mere om VFL i Vejen Kommune under afsnittet "Tilbageblik".

Læs her om, hvad der rører sig i den store verden.