Portfolio

Portfolioen er en systematisk samling af elevarbejder, der viser fremskridt, anstrengelser og præstationer i et eller flere områder. Eleven medvirker i udvælgelsen af indhold, i kriterierne for valg, at bedømme værdien i forhold til de opstillede mål og endelig vises selvrefleksioner.

Portfolioen beskrives som et værktøj med flere anvendelsesmuligheder i forbindelse med undervisningen fx processkrivning, refleksionsskrivning og makkervurdering(Madsen skriver kammeratevaluering vi benævner dette som vurdering). I vores optik giver portfolioen mulighed for et vurderingsfællesskab og mulighed for at vise synlig læring og elevprogression.

I et dataindsamlingsperspektiv er det vigtigt at anskue metoden i en positiv og kritisk optik.

I et læringsmakkerarbejde giver portfolioen mulighed for indsigt og evaluering af de opstillede læringsmål, desuden kan eleverne i deres selvvurdering få indsigt og blive bevidstgjort om egen progression fx skriftligfremstilling 3.-4.kl. Et kritisk blik på portfolioen er, at vi skal være opmærksomme på, at mappen ikke bliver en ”prale/rose-mappe” med blot alt det bedste og pæneste, men også indeholde opgaver, hvor eleven ikke er kommet helt i mål. Dette skal give eleven mulighed for fortsat at udvikle egen læreproces. At elevernes læringsfremgang synliggøres og dokumenteres knyttet an til undervisningen er med til at udvikle en feedbackkultur (Nottingham oplæg Skolemessen 2015, Århus). Portfoliopædagogikken kan blive en betydelig faktor i arbejdet med at skabe en vurderingskultur på skolerne.

Billedet fra Portfolio viser samme elev med et års mellemrum: