Data

Beregneren

Beregneren er et "beregningsværktøj" til de nationale test.

Formålet med Beregneren er, at det skal være et pædagogisk værktøj, som kan være en del af det billede, vi ser omkring vores elever, så vi kan sikre progression. Det er stadig vigtigt at Beregneren vurderes sammen med andre data, såsom observationer, trivselsmålinger, samtaler med forældre og andre relevante test og oplysninger. Beregneren giver ikke fuldt perspektiv på eleverne, det vigtige er, at vi holder fokus på elevernes progression både socialt og fagligt.

Data skal styrke elevernes læring og trivsel

To nye rapporter (januar 2017) peger på et potentiale for, at landets folkeskoler kan blive bedre til at anvende data til at følge elevernes faglige udvikling. Mange skoler oplever et ønske fra forældrene om at få redskaber til at følge deres barns udvikling.

  • Der skal fokus på lærernes og pædagogernes inddragelse i udviklingen og udvælgelsen af data for at skabe en bedre implementering og forankret ejerskab til brug af data.

For at gøre det lettere at skabe en fælles forståelse af, hvad data i skolen er, har Danmarks Evalueringsinstitut lavet en definition. Den omfatter fire kriterier, der skal være opfyldt, hvis man skal kunne tale meningsfuldt og anvendeligt om data i skolen:

  • Data handler om noget
  • Data kan være både kvantitative og kvalitative
  • Data er fastholdte, så de kan genbesøges
  • Data skal analyseres for at blive til viden

Læs mere og hent rapporterne her