Mål og kriterier

Tænkningen bag VFL er optaget af elevens lyst og motivation til at lære. Elevens involvering i egen læring er en vigtig forudsætning for at føle ejerskab. Forskningen siger, at det der fremmer læring er:

● at eleverne forstår, hvad de skal lære og hvad der forventes af dem. Derfor arbejder vi med synlige mål, kriterier der tydeliggør, hvad eleven må gøre for at nå et konkret læringsmål og synliggør samtidig, hvad eleven vurderes ud fra.

● at eleverne får tilbagemeldinger, som fortæller om kvaliteten af arbejdet eller præstationen. Det betyder at vi efter en test er optaget af elevens progression frem for en eventuelt standpunktskarakter.

● at eleverne får råd om, hvordan de kan forbedre sig. Det betyder, at vi hjælper eleverne med at se hvor er jeg (eleven) på vej hen? , hvordan kommer jeg derhen?, hvad er mit næste skridt?

● at eleverne er involveret i og forpligtet på egen læring ved blandt andet at vurdere eget arbejde og egen faglige udvikling. Et væsentlig element er her arbejdet med læringsmakker.

MÅL/læringsmål:

Udgangspunkt for planlægningen – Hvad skal læres?

Tydelige, konkrete, synlige og målbare mål, som eleven forstår og her medejerskab til.

Danner baggrund for elevernes og lærerens efterfølgende vurdering og feedback af målopfyldelse.

Lærerens tjekliste

Hvor er målet forankret?

Er kompetencen synlig i læringsmålet?

Hvordan og hvornår skal målet kommunikeres til eleverne?

Hvordan skal målet vurderes undervejs?


KRITERTIER:

I VFL-terminologi anvendes vurderingskriterier i betydningen: kendetegn, opskrift eller tegn.

Hvad bliver der lagt vægt på i vurderingen. ” det er godt nok når….”

Kriterierne tydeliggør, hvad eleverne må gøre for at nå et konkret læringsmål og synliggør samtidig, hvad eleverne vurderes ud fra.

For at sikre ejerskab til det vi ønsker, de skal lære, så er det vigtigt, at inddrage eleverne i processen

omkring opstilling af kriterier.


Inspiration til mål og kriterier for sociale og personlige færdigheder.

Kilde: Positiv psykologi og styrketræning (Lyst og læring)

- skab trivsel, vækst og læring

af Helle Fisker & Gry Bastiansen


Sociale mål og personlige mål.pdf

Eksempler fra fagene

Kriterier for brug af vandfarve
Religion - de første kristne. VFL docx
Religion de første kristne.docx
Religion - Luther VFL docx
FABLER - eks. på forløb indskoling og mellemtrin.docx
Dansk Eventyr stil med mål og kriterier .docx
Kopi af Billedkunst 4. kl..docx