Læring

Det eneste sikre for elevernes fremtid er, at de hele tiden må lære nyt resten af livet. Meget af det, eleverne lærer i skolen vil ikke kunne bruges, når de kommer ud i arbejdslivet, hvis ikke de samtidig har evnen til at lære at lære. Eleverne har stadig brug for at lære grundlæggende færdigheder inden for læsning og matematik, men det må altså knyttes til det at lære.

Det at lære at lære og evnen til kritisk problemløsning og kritisk tænkning er med andre ord færdigheder, som morgendagens samfund efterspørger, og effektive læringsstrategier defineres som dette.

Kilde: Strategier for læring af Therese Nerheim Hopfenbeck