Smartbyene

Norwegian Smart Cities


Et nasjonalt nettverk av kommuner - for kommuner som ønsker å bli smartere sammen. I Nettverket Smartbyene møtes norske byer for å lære av hverandre, kopiere gode løsninger og unngå å gjøre de samme feilene.


“Nettverket Smartbyene skaper viktige møteplasser hvor jeg møter andre som jobber innenfor fagområdet smartby. Dialogen og møtene vi har i nettverket har gitt verdifulle innspill til prosjektene vi jobber med i Bodø” 

Marianne Bahr Simonsen, prosjektleder Smart Bodø, Bodø kommune.

Nyheter

Hold deg oppdatert på hva som skjer i Norges smarteste byer. Her publiseres nyheter og informasjon om kommende arrangementer. Det er også mulig å holde seg oppdatert ved å følge Nettverket Smartbyene på sosiale medier. 

Har din by en nyhetssak eller arrangement som bør publiseres her? Send saken på e-post til heidi.melby@ks.no

Velkommen til Hamar!

Smartbyene er svært stolte av å endelig ha dem med i nettverket.

Med rundt 31.000 innbyggere, og ambisjoner om å være regionssenter for innlandet vil dette være en viktig aktør for nettverket og vi håper å kunne bidra til at Hamar får enda mer fart på sine prosjekter og ideer.

 Gjennom ulike utviklings- og innovasjonsprosjekter skal Smart Hamar bidra til at Hamar blir et bedre sted å leve, bo og arbeide. Smartby for Hamar handler om et Hamar i endring, der det skal bli enklere å leve miljøvennlig, og der det er minst mulig friksjon i møtet mellom innbygger og teknologi. Sammen med resten av Hamar-samfunnet vil Smart Hamar finne løsninger for en bærekraftig samfunnsutvikling.  Les mer Smart Hamar

Gjøvik er med oss!

Det er en glede å annonsere at Gjøvik er blitt en del av del av nettverket Smartbyene. Smart Gjøvik har med utgangspunkt i Nasjonalt Veikart på bærekraftige byer og samfunn, identifisert prosjekter som skal gi gevinster og innovative løsninger innen klima, miljø og ressursbruk. De er svært opptatt av samarbeid med næringsliv, innbyggere og akademia for å utvikle, teste ut og drifte nye løsninger og tjenester. Pål Godard, programsjef i smart Gjøvik, er svært motivert til å finne flere synergier og inspirasjon og nye prosjekter i en større nasjonal og internasjonal sammenheng.  Les mer om smart Gjøvik.

  

60 indikatorer for FNs globale bærekraftsmål, samlet på én faktaside på ssb.no

Statistisk sentralbyrå har samlet statistikk og data på en oversiktlig måte for et utvalg indikatorer på bærekraftig utvikling. Hensikten er å tilby supplerende informasjon og være et verktøy i forbindelse med rapportering på bærekraftsmålene. Les mer om pilotprosjektet til SSB

KS er videre i gang med et FOU-prosjekt sammen med Smartbyene, kommuner, og andre aktører for å videreutvikle kommunesektorens tilgang på relevante indikatorer på eget bærekraftsarbeid. Mer informasjon kommer snart.

Velkommen til dialogkonferanse Smart Arkitektur Bodø

Bodø kommune har fått tildelt 8 millioner fra Innovasjon Norge for utvikling av plattform for samling, deling, transformering og analyse av data fra ulike kilder. 

Kjenner du en mulig gründer eller etablert leverandør eller er du en selv?

I såfall- vel møtt til Bodø 11.mars 2020. Les mer og meld deg på her

Ønsker deres by å være en del av nettverket? 

Smartbyene er et nettverk basert på samarbeid, deling og finne de gode løsningene sammen. Vi er også opptatt av å dele de dårlige erfaringene, for å unngå at vi gjør de samme feilene. Kontinuerlig læring på tvers av alle byene, mener vi kan gi store gevinster.

Hva kjenner tegner "gode" smarte byer og regioner? Hvordan utvikler vi, sammen med innbyggere, næringsliv og akademia, en levende plattform for åpen innovasjon? 

Vil din by eller kommune være med i nettverket, bidra til nye prosjekter, dele erfaringer og beste praksis? Send mail til heidi.melby@ks.no

Hvordan blir vi gode på deling?

For nedlasting av Smartbyene sin logo trykk HER.