Smartbyene

Norwegian Smart Cities


Et nasjonalt nettverk av kommuner - for kommuner som ønsker å bli smartere sammen. I Nettverket Smartbyene møtes norske byer for å lære av hverandre, kopiere gode løsninger og unngå å gjøre de samme feilene.


“Å jobbe i nettverk har vist seg å ha stor verdi for Stavanger kommune. For å møte samfunnsutfordringene som alle byer står ovenfor må vi utvikle felles løsninger som fungerer på tvers av byene. Dette tillater oss å dele både suksess og risiko”

Gunnar Crawford, leder Smartbyen Stavanger, Stavanger kommune.

“Nettverket Smartbyene skaper viktige møteplasser hvor jeg møter andre som jobber innenfor fagområdet smartby. Dialogen og møtene vi har i nettverket har gitt verdifulle innspill til prosjektene vi jobber med i Bodø”

Marianne Bahr Simonsen, prosjektleder Smart Bodø, Bodø kommune.

Nyheter

Hold deg oppdatert på hva som skjer i Norges smarteste byer. Her publiseres nyheter og informasjon om kommende arrangementer. Det er også mulig å holde seg oppdatert ved å følge Nettverket Smartbyene på sosiale medier.

Har din by en nyhetssak eller arrangement som bør publiseres her? Send saken på e-post til inger.hanne.vikshaland@stavanger.kommune.no

Webinarserie høst 2020

I løpet av høsten 2020 vil Smartbyene dele erfaringer, bruk og beste praksis rundt Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn.

Nye webinarer kommer!


Les mer og se videoer fra webinarserien

Norges første samskapingsskole på Universitetet i Stavanger

Stavanger kommune, Nordic Edge og Universitetet i Stavanger har utviklet Norges første og eneste samskapingsskole. Studiet er et etter- og videreutdanningskurs som gir 10 studiepoeng på bachelornivå. Samskaping er en av nøklene til å skape bedre og smartere samfunn og er et fagområdet i sterk vekst. Kurset starter opp høsten 2020 og er gratis i pilotfasen. Les mer og meld deg på.

Gjøvik er med oss!

Det er en glede å annonsere at Gjøvik er blitt en del av del av nettverket Smartbyene. Smart Gjøvik har med utgangspunkt i Nasjonalt Veikart på bærekraftige byer og samfunn, identifisert prosjekter som skal gi gevinster og innovative løsninger innen klima, miljø og ressursbruk. De er svært opptatt av samarbeid med næringsliv, innbyggere og akademia for å utvikle, teste ut og drifte nye løsninger og tjenester. Pål Godard, programsjef i smart Gjøvik, er svært motivert til å finne flere synergier og inspirasjon og nye prosjekter i en større nasjonal og internasjonal sammenheng. Les mer om smart Gjøvik.

60 indikatorer for FNs globale bærekraftsmål, samlet på én faktaside på ssb.no

Statistisk sentralbyrå har samlet statistikk og data på en oversiktlig måte for et utvalg indikatorer på bærekraftig utvikling. Hensikten er å tilby supplerende informasjon og være et verktøy i forbindelse med rapportering på bærekraftsmålene. Les mer om pilotprosjektet til SSB

KS er videre i gang med et FOU-prosjekt sammen med Smartbyene, kommuner, og andre aktører for å videreutvikle kommunesektorens tilgang på relevante indikatorer på eget bærekraftsarbeid. Mer informasjon kommer snart.

Hack the crisis Norway

Vil du bli med og hacke koronakrisen? Nå til helgen 27.–29. mars inviteres du til et online hackaton, for å finne løsninger på problemer knyttet til koronaviruset. Kort frist for påmelding: 26.03 kl. 12.

Hack the crisis Norway er et hackaton som skal samle utfordringer, ideer og løsninger for å redde liv, lokalsamfunn og arbeidsplasser.

Les mer om Hack the Crisis Norway

Foto: Hack the crisis Norway

Velkommen til dialogkonferanse Smart Arkitektur Bodø

Bodø kommune har fått tildelt 8 millioner fra Innovasjon Norge for utvikling av plattform for samling, deling, transformering og analyse av data fra ulike kilder.

Kjenner du en mulig gründer eller etablert leverandør eller er du en selv?

I såfall- vel møtt til Bodø 11.mars 2020. Les mer og meld deg på her!


Forskningsrådet inviterer til informasjonsmøte 15. januar: Utlysning av midler til innovative anskaffelser 2020

I løpet av 2020 vil Forskningsrådet og Innovasjon Norge lyse ut til sammen inntil 105 millioner kroner til hver sin variant av innovative anskaffelser. Utlysningene gjøres i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) og Digitaliseringsdirektoratet.

Les mer og meld deg på

Stavanger kommune har oppsummert smartbyåret

Hvert halvår oppsummerer smartbyavdelingen i Stavanger kommune de viktigste leveransene og høydepunktene de siste seks månedene.

Les halvårsrapporten her

Presentasjon av nettverket

Presentasjon av Smartbyene Jan 2019.pdf

Arrangementer

I kalenderen får du oversikt over de smartby-aktivitetene som skjer i landet. I samskapingens-ånd er kalenderen åpen og dynamisk. Det betyr at alle kan legge inn arrangement selv, uten å gå via en administrator.

Klikk her for å åpne dokumentet med felles kalender - du kan selv legge til tekst direkte i dokumentet!

Felles kalender

Ønsker deres by å være en del av nettverket?

Smartbyene er et nettverk basert på samarbeid, deling og finne de gode løsningene sammen. Vi er også opptatt av å dele de dårlige erfaringene, for å unngå at vi gjør de samme feilene. Kontinuerlig læring på tvers av alle byene, mener vi kan gi store gevinster.

Hva kjenner tegner "gode" smarte byer og regioner? Hvordan utvikler vi, sammen med innbyggere, næringsliv og akademia, en levende plattform for åpen innovasjon?

Vil din by eller kommune være med i nettverket, bidra til nye prosjekter, dele erfaringer og beste praksis? Send mail til anita@nordicedge.org

Hvordan blir vi gode på deling?

For nedlasting av Smartbyene sin logo trykk HER.