Smartbyene

Norwegian Smart Cities


Et nasjonalt nettverk av kommuner - for kommuner som ønsker å bli smartere sammen. I Nettverket Smartbyene møtes norske byer for å lære av hverandre, kopiere gode løsninger og unngå å gjøre de samme feilene.


“Å jobbe i nettverk har vist seg å ha stor verdi for Stavanger kommune. For å møte samfunnsutfordringene som alle byer står ovenfor må vi utvikle felles løsninger som fungerer på tvers av byene. Dette tillater oss å dele både suksess og risiko”

Gunnar Crawford, leder Smartbyen Stavanger, Stavanger kommune.

“Nettverket Smartbyene skaper viktige møteplasser hvor jeg møter andre som jobber innenfor fagområdet smartby. Dialogen og møtene vi har i nettverket har gitt verdifulle innspill til prosjektene vi jobber med i Bodø”

Marianne Bahr Simonsen, prosjektleder Smart Bodø, Bodø kommune.

Nyheter

Hold deg oppdatert på hva som skjer i Norges smarteste byer. Her publiseres nyheter og informasjon om kommende arrangementer. Det er også mulig å holde seg oppdatert ved å følge Nettverket Smartbyene på sosiale medier.

Har din by en nyhetssak eller arrangement som bør publiseres her? Send saken på e-post til inger.hanne.vikshaland@stavanger.kommune.no

Innbyggerstemmen – nøkkelen til suksess!

I Arendalsuka får Smartbyene besøk av Eva Sørensen, professor ved Roskilde Universitet. Sammen vil vi presentere erfaringer og synspunkter på samskaping og innbyggermedvirkning.

Velkommen til Munkehaugen kultursenter, tirsdag 13. august kl. 10!

Mer om programmet / Facebook-arrangement

Den nordiske smartby-modellen i Kina

Nordic Edge konferansen i Beijing, 9. og 10. april ble en begivenhetsrik opplevelse, både for de 350 deltakerne og for arrangøren. Nær hundre politikere, smartby-aktører og representanter fra privat næringsliv i henholdsvis Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island tok turen til Beijing for å utveksle smartby-initiativ og erfaringer med kinesiske myndigheter og privat næringsliv.

Les hele reisebrevet

Felles veikart for smarte byer

Mandag 25. mars 2019 inviterte DOGA kommuner, næringsliv og fagmiljø fra hele landet til samling i Trondheim for å definere hva en smart by er, og hva den betyr for samfunnsutviklingen. Målet er å lage et felles veikart for smarte byer i Norge.

– Veikartet skal være en ledestjerne for smart og bærekraftig utvikling av byer og kommuner i Norge, sier Malin Kock Hansen, prosjektleder DOGA.

Les mer om veikartet på DOGA sine nettsider.

Smartbyåret i Stavanger

Roterende retningsskilt, el-bil ladere i lyktestolper, Hackathon i Nederland og talentfulle ungdommer. Smartbyen Stavangers første hele driftsår er ved veis ende. Her er en liten årskavalkade.

180 norske smartby-entusiaster deltar på verdens største smartbymesse i Barcelona

13. -15. november samles bedrifter, byer og organisasjoner fra hele Norden på Innovasjon Norges nordiske paviljong i Barcelona. Det er totalt 32 utstillere fra 4 land som skal fortelle hvordan de skaper smartere byer og samfunn på den nordiske paviljongen. Den norske delegasjonen består av 16 byer, 23 bedrifter 4 klynger og 8 FOU organisasjoner. På paviljongen er det foredrag og aktiviteter under hele konferansen. Les mer om hva som skjer på den nordiske paviljongen her.

Smartby-satsing i kommunene skal kartlegges

Norske kommuner satser i økende grad på å bli «smarte». Det er enn så lenge ganske få kommuner og regioner som har utarbeidet strategier for utvikling i retning «smarte byer» eller «smarte kommuner». Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har gitt Agenda Kaupang i oppdrag å kartlegge status for den kommunale smartbysatsingen i Norge. Les mer

Vi vil skape en åpen plattform for innovasjon

Byene spiller en stor rolle i arbeidet med å skape bærekraftige samfunn. Oppgavene er så store og viktige at samarbeid er avgjørende for å lykkes. Samarbeidet bør skje gjennom deling og læring på tvers av byer og sektorer. En åpen plattform for innovasjon er en plattform som som gjør det lett å få oversikt, invitere andre inn, og støtte andre som er i ferd med å nå de samme målene som du selv jobber med.

Presentasjon av nettverket

Presentasjon av Smartbyene Jan 2019.pdf

Arrangementer

I kalenderen får du oversikt over de smartby-aktivitetene som skjer i landet. I samskapingens-ånd er kalenderen åpen og dynamisk. Det betyr at alle kan legge inn arrangement selv, uten å gå via en administrator.

Klikk her for å åpne dokumentet med felles kalender - du kan selv legge til tekst direkte i dokumentet!

Felles kalender

Hvilke prinsipper bør nettverket jobbe etter?

Hva kjenner tegner "gode" smarte byer og regioner? Hvordan utvikler vi , sammen med innbyggere, næringsliv og akademia, en levende plattform for åpen innovasjon? Dette er fortsatt åpne spørsmål. Del gjerne dine tanker og kommentarer i dokumentet under!

Hvordan blir vi gode på deling?

For nedlasting av Smartbyene sin logo trykk HER.